Uurimisrühmad

Tehnoloogiainstituudi teadustöö koondub järgmiste põhivaldkondade alla: biomeditsiinitehnoloogia, keskkonnatehnoloogia, materjaliteadus ja robootika, masinnägemine ja tehisintellekt ning materjalid ekstreemsetes keskkonnatingimustes. Vaata skeemi. Meie teadlased on maailmas kõrgelt hinnatud spetsialistid ning panevad aluse innovaatilistele lahendustele. Teadlaste tiheda koostöö tulemusena ettevõtetega, panustame instituudina praktiliste lahenduste väljatöötamisse.

Biomeditsiini tehnoloogiad

rohelised täpid

Tanel Tenson, antimikroobsete ainete tehnoloogia professor

HeLa rakuliini rakud EGFP 654

Margus Pooga, keemilise bioloogia professor

graafika- RNA katseklaasis

Taavi Lehto, nanobiotehnoloogia kaasprofessor

Keskkonnatehnoloogiad

taimed

Ebe Merilo, taimebioloogia kaasprofessor

Müürlooga taim

Hanna Hõrak, molekulaarse taimefüsioloogia kaasprofessor

vee mikroobiökoloogide töö

Veljo Kisand, molekulaarse ökoloogia kaasprofessor

Lauri Varese lab

Lauri Vares, orgaanilise keemia kaasprofessor

Intelligentsed materjalid ja süsteemid

Materjaliteadus, masinnägemine ja iseseisvad süsteemid

fotorealistlik visuaal masinnägemise ja õppe iseloomustamiseks

Gholamreza Anbarjafari, masinnägemise professor

droonid

Arun Kumar Singh, koostöörobootika kaasprofessor

molekulaarsed simulatsioonid

Veronika Zadin, materjalitehnoloogia professor

Koolirobootika