Heilo Altin, haridusrobootika juhtivspetsialist

Robot jõudis hariduses kasutusse juba eelmisel sajandil. Esimeseks selliseks sündmuseks peetakse Seymour Paperti robotit Turtle (kilpkonn), mille liikumist oli võimalik programmeerida - Turtle küljes oli pliiats ning robot joonistas paberile oma liikumistrajektoori.

Haridusrobootika Eestis sai alguse 2008. aastal. Tänaseks on Eesti haridusasutustes väga palju erinevaid robootika platvorme alates lasteaiast kuni gümnaasiumiastmeni välja.

Meie rühma eesmärgiks on Eestis arendada koolirobootikat. Meie tegemisi kirjeldab täisteenusmudel, mis koosneb viiest sammust:

  1. Huvi tekitamine
  2. Õpetajate koolitamine
  3. Seadmete soetamine
  4. Materjalide arendamine
  5. Võistlused

Me ei saa teha kõigist noortest insenere ning programmeerijaid aga me eesmärk on anda võimalus võimalikult paljudele varases eas. Uuringud näitavad, et hilisemas eas valitakse karjäär huvialade seast, millega on lapsepõlves tegeletud.

Robootika hariduses kasutamise teine eesmärk on toetada õppeaineid läbi praktiliste katsete. Sellises kontekstis on robot vahend, millega uurimusliku õppe meetodil viia läbi füüsika, keemia, matemaatika eksperimente.

Meeskond:

Heilo Altin, haridusrobootika juhtivspetsialist 

Ramon Rantsus, robootika spetsialist

Martin Maidla, robootika spetsialist 

Valitud publikatsioonid:

First-year dropout in ICT studies
Learning approaches to applying robotics in science education
Robotics in Education: Methods of Getting Schools Involved in Robotics Project in Estonia
Why students fail to graduate ICT-related curricula at University level
Why do students choose to study Information and Communications Technology?

MTÜ Robootika koduleht