Foto:
Teve Rajamets

Instituudist

Tehnoloogiainstituut pakub interdistsiplinaarse teadusasutusena laiapõhjalist haridust, mis annab tugeva konkurentsieelise nii Eesti kui ka välismaa tööturul.  Praktilise suunitlusega uurimisprojektid pakuvad tudengitele võimaluse omandada vajalikke kogemusi ettevõtetes juba õpingute ajal ning võimaluse jätkata oma tegevusega ka peale õppetöö lõppu. Loome tudengitele keskkonna enda mitmekülgseks arendamiseks - seeläbi loome soodsa kasvulava tulevastele tippspetsialistidele. 

Tehnoloogiainstituudi teadustöö koondub nelja põhivaldkonna alla: biomeditsiinitehnoloogia, keskkonnatehnoloogia, süsteemide ja sünteetiline bioloogia ning materjaliteadus ja robootika. Meie teadlased on maailmas kõrgelt hinnatud spetsialistid ning panevad aluse innovaatilistele lahendustele. Teadlaste äärmiselt tiheda koostöö tulemusena ettevõtetega, panustame instituudina praktiliste lahenduste väljatöötamisse. 

Instituuti juhib tehnoloogiainstituudi nõukogu, mille koosseisu kuuluvad kõik korralised professorid ja valitavad akadeemiliste töötajate esindajad, teadussuundade juhid ja 4 tudengite esindajat.

Nõukogu volitused kehtivad 01.07.2021-30.06.2024

#instituudist
talvine tüti

Tööohutus

#instituudist
Viroloogia kaasprofessor Margus Varjak ja molekulaarse biomeditsiini teadur Tõnis Lehto

Raamat, mis kutsub üles hindama teadlast kui vaba mõtlejat