Autor:
Teve Rajamets

Instituudist

Tehnoloogiainstituudi teadustöö koondub järgmiste põhivaldkondade alla: biomeditsiinitehnoloogia, keskkonnatehnoloogia, materjaliteadus ja robootika, masinnägemine ja tehisintellekt ning materjalid ekstreemsetes keskkonnatingimustes. Meie teadlased on maailmas kõrgelt hinnatud spetsialistid ning panevad aluse innovaatilistele lahendustele. Teadlaste äärmiselt tiheda koostöö tulemusena ettevõtetega, panustame instituudina praktiliste lahenduste väljatöötamisse. 

Instituuti juhib tehnoloogiainstituudi nõukogu, mille koosseisu kuuluvad kõik korralised professorid ja valitavad akadeemiliste töötajate esindajad, teadussuundade juhid ja 4 tudengite esindajat.

Instituudi direktor on Reet Kurg reet.kurg@ut.ee.

Raamat

Aastal 2021 tähistas instituut 20. sünnipäeva. Selle tähistamiseks ilmus 2022. aasta sügisel raamat "Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut - kaks aastakümmet teaduse eesliinil".

Raamatusse on intervjuu andnud Hele Everaus, Mart Ustav, Erik Puura, Tanel Tenson, Andres Merits, Mart Loog, Hannes Kollist, Alvo Aabloo ja Reet Kurg ning kõrvalpilgu lisanud Andres Metspalu. 

Trükist saab soetada Tartu Ülikooli kirjastuse veebist. 

Raamatust kirjutas ajakirjale Universitas Tartuensis ka materjalide keemia kaasprofessor Kaija Põhako-Esko. 

 

Tehnoloogiainstituudi kaks aastakümmet

Image
ajapuu

Institute of Technology conference programme 2024

Institute of Technology conference programme 2024
Reinmets ja Kasari Ilvese taga

Konverents 2024: uued suunad teadusmaastikul

slaid teaduse abil uute tehnoloogiateni

Teaduse abil uute tehnoloogiateni