Autor:
Kaspar Koolmeister

Ebe Merilo, taimebioloogia kaasprofessor

Teadustöö:

Mudel- ja Põllutaimede Ökofüsioloogia grupi (juhiks kaasprofessor Ebe Merilo) uurimisvaldkonnad on taimefüsioloogia, ökofüsioloogia, molekulaarbioloogia ja põllumajandusalased uuringud. Doktoritöö kaitsmise järel on EM juhtinud ja osalenud mitmetes projektides, mis on tugevdanud tema teadmisi taimede ökofüsioloogias alates Arabidopsisest puude ja põllumajanduskultuurideni ning aidanud luua silda baas- ja rakendusteaduste vahele.

Kliimamuutustega seotud atmosfääri suhtelise kuivuse suurenemine põhjustab taimedes veekao tõusu ning vähendab õhulõhede juhtivust, fotosünteesi, biomassi ja saaki. Üks Mudel- ja Põllutaimede Ökofüsioloogia grupi eesmärke on tuvastada molekulaarne õhulõhede sulgumise signaalrada kuivas õhus. Oleme osalenud õhulõhede kuivas õhus toimuva sulgumisraja selgitamises Arabidopsises: selles protsessis osalevad proteiinkinaas OST1 ning teda aktiveerivad raf-kinaasid. Järgmise sammuna uurime Arabidopsisest tuntud kuiva õhu signaalraja komponentide rolli põllumajanduskultuuride õhulõhede vastustes. See selgitab muuhulgas ka nende geenide aretuspotentsiaali.

Töötame koostöös kahe teise Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi taimebioloogia grupiga: Taimesignaalide uurimisrühm (mida juhib professor Hannes Kollist) ja Molekulaarne Taimefüsioloogia Labor (mida juhib kaasprofessor Hanna Hõrak). Meil on ka koostööleping Maaelu Teadmuskeskusega: kõik meie põllukatsed tehakse seal.

Publikatsioonid:

Publikatsioonid on leitavad siin.

Tiimijuht kaasprofessor: Ebe Merilo (ebe.merilo@ut.ee)

Meeskond:

Doktorandid: Egon Meigas ja Kajal Samantara (põhijuhendaja EM)

Helen Parik ja Elena Ivandi ( EM on kaasjuhendaja)

Laboriassistent Mikk Välbe (MSc)

bakalaureuse tudeng Daana Morozova

labori assitent Banafsheh Khaleghdoust

 

Ebe Merilo
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
taimebioloogia kaasprofessor
Nooruse 1-315A
Ebe Merilo
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
taimebioloogia kaasprofessor
Nooruse 1-315A
Energiatehnoloogia

Ülikool toob Ida-Virumaale tippspetsialiste ja tulevikutehnoloogiaid

CERN

Eesti täisliikmesus CERN-is laiendab Tartu Ülikooli teaduskoostöövõimalusi

Tuumajaama konverentsil arutlevad eksperdid  eksperdid jagavad teadmisi tuumajaamade ja tuumaenergeetika kohta.

JÄRELVAATA: erialaeksperdid jagavad oma teadmisi tuumajaamadest