Autor:
Kristel Panksep ja Peeter Laas

Veljo Kisand, molekulaarse ökoloogia kaasprofessor

Teadustöö

Käesolevad teadustöö suunad jagunevad laias laastus 3 suunda:

1. Veekeskkonna mikroobide eelkõige bakterite ja seente mitmekesisus, ökoloogia, füsioloogia ning fülogenees. Peamiseks uurimisobjektiks on mitmesugused veekogud nagu Läänemeri ning parasvöötme järved ning jõed. Uuritakse nii veemassiivis olevaid mikroobe kui ka settete kooslusi.

2. Antibiootikumiresistentsete bakterite mitmekesisuse, leviku ning resistentsusgeenide (resistoomi) uurimine, seda siis nn ÜksTervis (OneHealth) kontekstis. Töö kaugemaks  eesmärgiks on hinnata resistentuse levikut looduslike ning inimesega seotud patogeensete mikroorganismide vahel.

3. eDNA põhiste metoodikate arendamine erinevate veeorganismide seirel, sealhulgas võõrliikide ja potentsiaalsete haigustekitajate leviku tuvastamine. eDNA abil saab tuvastada väga erinevaid organisme kaladest kuni  mitmesuguste mikroobsete patogeenideni. 

Otsime motiveeritud üliõpilasi ühinema meie uurimisteemadega, huvi korral kirjuta: kisand@ut.ee

Publikatsioonid: Google Scholar

 

Meeskond:

Teadurid:

Peeter Laas (peeter.laas@ut.ee)

Helen Tammert (helen.tammert@ut.ee)

Kristel Panksep (kpanksep@gmail.com)

Spetsialistid: Eveli Otsing (eveli.otsing@ut.ee

Doktorandid: Alina Ismagilova ja Mailis Laht

 

Veljo Kisand

Nooruse 1-104

+372 737 4818

kisand@ut.ee

 

Detailsem info grupi ingliskeelsel lehel.