Tuumiklaborid

Tuumiklaborid on spetsiifilistele tehnoloogiatele keskendunud üksused, mille ülesandeks on tagada teadlaste ligipääs antud tehnoloogiale, selleks vajaliku masinapargi käigushoidmine ja tehnoloogilise kompetentsi kasvatamine ning hoidmine.

Tehnoloogiainstituut koondab enda alla viis tuumiklaborit:

Chung-Yueh Yeh kaitseb doktoritööd „Characterization of MPK and HT1 kinases in CO₂-induced stomatal movements“

17. mail kell 14.15 kaitseb Chung-Yueh Yeh oma doktoritööd „Characterization of MPK and HT1 kinases in CO₂-induced stomatal movements“.

Mariliis Hinnu kaitseb doktoritööd „In vitro methods for studying the mechanisms of ribosome-targeting antibiotics“

13. mail kl 14.15 kaitseb Mariliis Hinnu oma doktoritööd „In vitro methods for studying the mechanisms of ribosome-targeting antibiotics“.
pehmerobot ja lille tolmukas

Teadlased valmistasid ämblikujalga jäljendava pehmeroboti