Tuumiklaborid

Tuumiklaborid on spetsiifilistele tehnoloogiatele keskendunud üksused, mille ülesandeks on tagada teadlaste ligipääs antud tehnoloogiale, selleks vajaliku masinapargi käigushoidmine ja tehnoloogilise kompetentsi kasvatamine ning hoidmine.

Tehnoloogiainstituut koondab enda alla kuus tuumiklaborit:

#kultuur #teadus #ühiskonnale #ülikoolist
Emakeelepäeva sõnapilv 3

JÄRELVAADATAV: Emakeelepäeval räägitakse kaasavast keelepoliitikast ja eesti keele õppimisest ning antakse üle ülikooli keeleteo auhind