Tuumiklaborid

Tuumiklaborid on spetsiifilistele tehnoloogiatele keskendunud üksused, mille ülesandeks on tagada teadlaste ligipääs antud tehnoloogiale, selleks vajaliku masinapargi käigushoidmine ja tehnoloogilise kompetentsi kasvatamine ning hoidmine.

Tehnoloogiainstituut koondab enda alla kuus tuumiklaborit:

#teadus
vares
#teadus
Jõers
#teadus
gasferm