Simulatsioonitehnoloogiate tuumiklabor

Simulatsioonitehnoloogiate tuumiklabor tegutseb materjalid ekstreemsetes keskkonnatingimuste töörühma juures, ning selle  peamine eesmärk on leida kommertsrakendus TÜTI-is kasutatavatele ja arendatavatele arvutisimulatsioonide meetoditele. Näited kasutatavast metoodikast on lõplike elementide analüüs, vedelikudünaamika, molekulaardünaamika, tihedusfunktsionaali teooria (DFT). Kasutame ka kombinatsioone meetoditest multiskaala raamistikus. Olulisimad kasutatavad tarkvarad on Comsol Multiphysics, OpenFOAM, LAMMPS, Gaussian, VASP, FEMOCS.

Simulatsioonitehnoloogiate tuumiklabori põhiline fookus on lõplike elementide meetodi ning vedelikudünaamika simulatsioonide pakkumine Eesti ettevõtetele, aga ka rahvusvahelisele turule. Rahvusvahelises konkurentsiolukorras lisanduvad molekulaardünaamika ja DFT. Tuumiklabor keskendub eelkõige mittelineaarsete ja multifüüsika probleemidel lahendamisele situatsioonides mis nõuavad metoodikate kohandamist ning ei ole üldjuhul ettevõtetele kuluefektiivselt kättesaadavad standardtakrvara rakendamisel (Ansys, Solidworks Simulation, etc.). Selliselt omandame turunišši ning tagame kõrge kvalifikatsiooniga tööjõu efektiivse kasutamise.

 

Image

 

Image

 

Image

Joonis 1 Näited pakutavatest simulatsioonilahendustest. Ülalt, akustikasimulatsioon lõplike elementide meetodil, multsikaala simulatsioon atomistlikus skaalas ning molekulaardünaamika.

Senine kogemus teenuse pakkumisega Eesti ettevõtetele on demonstreerinud märkimisväärset ettevõtetepoolset huvi vastavate teenuste pakkumiseks. Teenuse pakkumise laiendamisel on suurimaks kitsaskohaks olnud ettevõtetele tarviliku info puudus – neil ei ole olnud võimalust vastava teenuse osutamist TÜTI-s üles leida. Tuumiklabori asutamine võimaldab selle kitsaskoha likvideerida ning muuta meie kompetentsi ning pakutavad lahendused ettevõtetele ülesleitavaks.

Senised projektipartnerid: ABB, AS Kodumaja, Eesti Merevägi, Eesti Kaitsevägi, Saint-Gobain Glass Estonia SE, Kuma Wood OÜ, Milrem Robotics, Estelaxe, Tark Laut, Venteco Systems OÜ, Koivakonnu OÜ, Robolab OÜ, CERN, Scannersock OÜ, Ars Inc.

Tutvu teenuste hinnakirjaga siin!

Loe lähemalt CFD simulatsioonitarkvara OpenFOAM kohta siit!

Veronika Zadin
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
materjalitehnoloogia professor
Nooruse 1-317
+372 737 4877
Veronika Zadin
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
materjalitehnoloogia professor
Nooruse 1-317
+372 737 4877
#teadus
grupipilt

Tartu ülikooli teadur tutvustab koroonaviiruse reoveeuuringuid

#teadus #ühiskonnale
Doktoritöö

Liubov Cherkashchenko kaitseb doktoritööd „New insights into alphaviral nsP2 functions“