Foto:
Teve Rajamets

Keskkonnatehnoloogia

Keskkonnatehnoloogia on tehnoloogia valdkond, mis võimaldab jätkusuutlikku rohelist eluviisi. Loodavate lahenduste abil saab säästa loodusressursse ning vähendada tekkivat saasteheidet ja jäätmeteket. Keskkonnatehnoloogia  peamised uurimisvaldkonnad on organellide biokeemia, orgaanilise sünteesi efektiivsed ja "rohelised" lahendused, samuti taimsete signaalide ning antibiootikumiresistentsuse, veekeskkonna mikrobioloogia, paleolimnoloogia ja - mikrobioloogia uuringuid.

Hannes Kollist Molekulaarse taimebioloogia professor, PhD (taimefüsioloogia)

Ebe Merilo Taimebioloogia kaasprofessor, PhD (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia)

Veljo Kisand Molekulaarse ökoloogia kaasprofessor, PhD (hüdrobioloogia)

Hanna Hõrak molekulaarse taimefüsioloogia kaasprofessor, PhD (biomeditsiini tehnoloogia)

Leho Tedersoo 

#teadus
grupipilt

Tartu ülikooli teadur tutvustab koroonaviiruse reoveeuuringuid

#teadus #ühiskonnale
Doktoritöö

Liubov Cherkashchenko kaitseb doktoritööd „New insights into alphaviral nsP2 functions“