Author:
Teve Rajamets

Hanna Hõrak

Image

Uurimistöö:

Molekulaarse taimefüsioloogia laboris uurime geneetika ja molekulaarbioloogia meetodite abil, kuidas taimed keskkonnast saabuvaid stressisignaale tajuvad ning neile reageerivad. Eriti huvitab meid see, kuidas määratakse taimedes kindlaks, kui palju õhulõhesid ja kuhu lehtede arengu käigus moodustub ning kuidas see sõltub keskkonnatingimustest. Tahame teada, kuidas õhulõhed tekivad ja missugune on õhulõhede arvu ja paigutuse roll taimefüsioloogias ja stressivastuses. Kuna õhulõhede kaudu pääseb taime kogu fotosünteesiks vajalik süsihappegaas, kuid samas väljub nende lehepinnas paiknevate avade kaudu taimest vesi, on nii õhulõhede arv lehes kui nende reaktsioonivõime oluline taime ellujäämise ja saagikuse määraja. Üks meie uurimistöö eesmärk ongi avastada õhulõhede paigutust, arvu ja avatust mõjutavaid tunnuste komplekte, mis võimaldavad tõsta taimede veekasutuse efektiivsust (seega ka vastupanuvõimet põuatingimustele) ilma samas fotosünteesis ja saagis oluliselt kaotamata.

Valdavalt kasutame uurimistöös mudelina harilikku müürlooka (Arabidopsis thaliana), kuid koostöös Maaelu Teadmuskeskuse teadlastega uurime ka põllumajandustaimi, näiteks tomat, kartul ja teraviljad.

Image

Õhulõhed ja epidermirakud hariliku müürlooga lehe alumises rakukihis.

Foto: Hanna Hõrak

Image

Hariliku müürlooga lehtede märgistamine süsteemse signaali uurimise katseks. 

Foto: Kaspar Koolmeister

Jälgi meie tegemisi ka Instagramis!

Publikatsioonid

Meeskond:

Bakalaureuseõppe üliõpilased:

Heiki Reila

Ott Rünkla

Magistriõppe üliõpilased:

Karl Mäll

Kaasprofessor:

Hanna Hõrak (hanna.horak@ut.ee)

Doktorandid:

Ingmar Tulva (teadur, ingmar.tulva@ut.ee)

Kaspar Koolmeister (koostöö taimsete signaalide grupiga)

Kajal Samantara (koostöö Ebe Merilo grupiga)

Spetsialist:

Marilin Poogen (marilin.poogen@ut.ee)

Võimalikud lõputööde teemad (üldiselt; spetsiifiline teema täpsustatakse üliõpilase huvidest ja soovidest lähtuvalt)

  • Erineva õhulõhede arvu, avatuse ja paigutuse seosed taimede veekasutuse efektiivsuse ja saagikusega
  • Taimehormoon abstsiishappe roll õhulõhede arengus
  • Keskkonnatingimuste mõju õhulõhede arengule
Hanna Hõrak
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
molekulaarse taimefüsioloogia kaasprofessor
Hanna Hõrak
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
molekulaarse taimefüsioloogia kaasprofessor
#kultuur #teadus #ühiskonnale #ülikoolist
Emakeelepäeva sõnapilv 3

JÄRELVAADATAV: Emakeelepäeval räägitakse kaasavast keelepoliitikast ja eesti keele õppimisest ning antakse üle ülikooli keeleteo auhind