Author:
Teve Rajamets

Ebe Merilo

Teadustöö:

Koos taimsete signaalide uurimisrühmaga selgitame õhulõhede sulgumise ja avanemise mehhanisme, pühendades mudeltaim Arabidopsise kõrval rohkem tähelepanu teistele taimeliikidele. Läbi õhulõhede liiguvad taimesse sisenevad ja sealt väljuvad gaasid, samuti paljud patogeenid, seega tegemist on protsessidega, mis määravad suures osas taimede stressitaluvuse ja produktiivsuse. Temperatuuri tõustes muutub järjest olulisemaks ka õhulõhede roll lehtede jahutamisel. Samas on üsna vähe infot, kas ja kui palju erineb teiste taimeliikide õhulõhede signalisatsioon Arabidopsise omast. Lünklik info teraviljade õhulõhede regulatsiooni ning selle kohta, kuidas see võiks seostuda terasaagiga, on takistuseks ka sordiaretuses.

Ülaltoodut arvestades oleme täiustanud oma unikaalseid gaasivahetussüsteeme teraviljade fotosünteesi ja õhulõhede regulatsiooni uurimist võimaldava aparatuuriga ning saanud esimesed huvitavad tulemused, mis on abiks ka sordiaretajatele. Teraviljade uurimine ilma põllukatseteta ei toida – selleks teeme koostööd Eesti Taimekasvatuse Instituudiga. 

Publikatsioonid:

Publikatsioonid on leitavad siin.

Meeskond:

Kaasprofessor:

Ebe Merilo (ebe.merilo@ut.ee)

Doktorant:

Pirko Jalakas

Ebe Merilo
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
taimebioloogia kaasprofessor
Nooruse 1-315A
Ebe Merilo
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
taimebioloogia kaasprofessor
Nooruse 1-315A
#kultuur #teadus #ühiskonnale #ülikoolist
Emakeelepäeva sõnapilv 3

JÄRELVAADATAV: Emakeelepäeval räägitakse kaasavast keelepoliitikast ja eesti keele õppimisest ning antakse üle ülikooli keeleteo auhind