Autor:
Kaspar Koolmeister

Veljo Kisand

Teadustöö

1. Paleolimnoloogia ja - mikrobioloogia. Kasutades jääaja järgseid järvesetteid uuritakse vana (fossiilse) DNA põhiselt veekogude mikroobse koosluse arengut. Eesmärgiks on välja selgitada kas DNA põhised meetodid täpsustavad seniseid tranditsiooniliste paleoökoloogiliste mudelite poolt rekonstrueeritud kliimamuutuste kirjeldusi.

2. Looduslikult antibiootikumiresistentsete bakterite mitmekesisuse, leviku ning resistentsusgeenide (resistoomi) uurimine. Töö kaugemaks  eesmärgiks on hinnata resistentuse levikut looduslike ning inimesega seotud patogeensete mikroorganismide vahel.

3. Veekeskkonna bakterite mitmekesisus, ökoloogia, füsioloogia ning fülogenees. Peamiseks uurimisobjektiks on mitmesugused veekogud nagu Eesti järved, jõed ning Läänemeri tervikuna. Osaletakse ka Põhja-Itaalia järvede, Vahemere rannikualade ning Barentsi mere bakterikoosluste uuringutel.

4.  Reoveel põhineva SARS-Cov-2 seiresüsteemi loomine: Koroonaviiruse seire reovees

Otsime motiveeritud üliõpilasi ühinema meie uurimisteemadega, huvi korral kirjuta: veljo.kisand@ut.ee

Publikatsioonid on leitavad siin.

Meeskond:

Teadurid:

Aare Abroi (aare.abroi@ut.ee)

Peeter Laas (peeter.laas@ut.ee)

Helen Tammert (helen.tammert@ut.ee)

Spetsialistid:

Kristel Panksep (kpanksep@gmail.com)

 

Doktorandid:

Liisi Talas

Mailis Laht

Kaastöölised:

Triin Reitalu

Ilmar Tõnno (ilmar.tonno@limnos.ee)

Lilian Pukk (lilian.pukk@emu.ee)

Detailsem info grupi ingliskeelsel lehel.

Veljo Kisand
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
molekulaarse ökoloogia kaasprofessor
Nooruse 1-137
+372 737 4818
Veljo Kisand
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
molekulaarse ökoloogia kaasprofessor
Nooruse 1-137
+372 737 4818
Teadlaste vestlusring Õiglase Ülemineku Foorumil

Ida-Virumaa üleminekul kestlikumale majandusmudelile oodatakse suurt tuge teaduse ja ettevõtluse koostööst

Maakera ja koroonaviirust illustreeriv pilt

Teadusnõukoja liikmed ja Tartu Ülikooli teadlased arutlesid viiruste mõju ja tuleviku üle

Lauri Vares

Lihtsalt taaskasutatavate filtermaterjalide väljatöötamine biotoormest