Tehnoloogiainstituudi direktoriks valiti Reet Kurg

18. novembril 2020 valiti Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi nõukogu poolt aastateks 2021 – 2023 instituudi direktoriks praegune juht ja geenitehnoloogia vanemteadur Reet Kurg.

Reet Kure sõnul on viimase kolme aasta suurimateks saavutusteks nii instituudi töötajate kui ka teadusprojektide mahu kasv kolmandiku võrra. “Samuti oleme andnud suure panuse koroonaviirusega seotud teadusuuringutesse - professor Tanel Tensoni eestvedamisel on algatatud viiruse leviku uurimine reoveest. Instituudis arendatakse ka diagnostilisi tehnoloogiaid, mille üheks näiteks on koroonaviiruse kiirtest,” lisas Kurg. Direktor leiab, et instituudi teadlaste panus ühiskonda on pandeemia ajal märgatavalt suurenenud ning toob esile rakendusviroloogia professor Andres Meritsa silmnähtavat panust antud teemal aktiivselt kaasa rääkides ja laiaulatusliku selgitustöö tegemisel.

Järgneva kolme aasta jooksul soovib Kurg tehnoloogiainstituudi teaduse rahvusvahelist taset hoida jätkuvalt kõrgel tasemel ning arendada koostööd nii teiste teadus- ja arendusasutustega kui ka ettevõtetega. Direktor lisab: “Meie jaoks on aina olulisemaks muutunud ühiskonda panustamine just läbi teadustöö. Selle saavutamisel on meie tugevaks küljeks meie teadustöö interdistsiplinaarsus, tänu millele luuakse uudseid ja innovaatilisi lahendusi.” Lisaks peab Kurg oluliseks panustamist instituudi töötajatesse: “Tehnoloogiainstituudi kõige suuremaks väärtuseks on meie inimesed. Seetõttu pean oluliseks heade töötingimuste loomist.”

Reet Kurg valiti geenitehnoloogia vanemteaduriks 2003. aastal ja juhib tehnoloogiainstituuti alates 2018. aastast.

Tehnoloogiainstituudi direktori uus ametiaeg algab 1. jaanuaril 2021 ja kestab kolm aastat.

 

Lisateave:

Reet Kurg
TÜ tehnoloogiainstituudi direktor
reet.kurg@ut.ee