Koosseis

Tehnoloogiainstituudi visioon on olla Põhjamaade juhtiv teadusasutus ning innovatsiooni edasiviija. Loome soodsa keskkonna tipptaseme saavutamiseks ning seetõttu oleme maailma tippspetsialistide, juhtide ning teadlaste koduks. 

Aastal 2023 on instituudis ligikaudu 200 töötajat, kellest pooled on akadeemilised töötajad: kümme professorit, 33 kaasprofessorit, 36 teadurit-lektorit. Veerand meie töötajatest on väljastpoolt Eestit.

2023. aastal paiknevad tehnoloogiainstituudi ruumid viies erinevas õppehoones – aadressil Nooruse 1, Chemicumis, Physicumis ja Delta keskuses. Bioohutuse tuumiklabor asub siirdemeditsiinikeskuses.