Koosseis

Aastal 2024 on instituudis ligikaudu 145 töötajat, nende hulgas seitse professorit ja 23 kaasprofessorit. Paljud meie töötajatest on väljastpoolt Eestit.

2024. aastal paiknevad tehnoloogiainstituudi ruumid viies erinevas õppehoones – aadressil Nooruse 1, Physicumis ja Delta keskuses. Bioohutuse tuumiklabor asub siirdemeditsiinikeskuses.

Instituudi uurimisuundade ja -rühmade skeem on alljärgneval joonisel (autorid M.Mutso ja R. Kurg). Ringidena on välja toodud uurimisrühmade juhid ning professorid on laia joonega ümbritsetud.

Sinine - biomeditsiinitehnoloogia, heleroheline- keskkonnatehnoloogia, tumeroheline- süsteemide ja sünteetiline bioloogia, lilla- materjaliteadus ja robootika, oranž- masinnägemine ja tehisintellekt, roosa- materjalid ekstreemsetes keskkonnatingimustes

Image
Tehnoloogiainstituudi uurimisrühmade skeem

Institute of Technology conference programme 2024

Institute of Technology conference programme 2024
Reinmets ja Kasari Ilvese taga

Konverents 2024: uued suunad teadusmaastikul

slaid teaduse abil uute tehnoloogiateni

Teaduse abil uute tehnoloogiateni