Juhtimine

Tehnoloogiainstituudi põhikiri

Instituuti juhib tehnoloogiainstituudi nõukogu, mille koosseisu kuuluvad kõik korralised professorid ja valitavad akadeemiliste töötajate esindajad, teadussuundade juhid ja 4 tudengite esindajat.

Nõukogu volitused kehtivad 01.07.2021-30.06.2024, üliõpilased on aastaks 01.07.2023-30.06.2024

1. Reet Kurginstituudi direktor, nõukogu esimees, molekulaarse biomeditsiini professor
2. Alvo Aabloo, polümeersete materjalide tehnoloogia professor
3. Tanel Tenson, antimikroobsete ainete tehnoloogia professor
4. Gholamreza Anbarjafari, masinnägemise professor
5. Veronika  Zadin, materjalitehnoloogia professor
6. Margus Pooga, keemilise bioloogia professor
7. Tarmo Tamm, rakendusliku materjaliteaduse professor

8. Karl Kruusamäe, robootika kaasprofessor
9. Andreas Kyritsakis, äärmuslike keskkondade materjalitehnoloogia kaasprofessor
10. Hanna Hõrak, molekulaarse taimefüsioloogia kaasprofessor
11. Ilona Faustova, molekulaarbioloogia kaasprofessor
12. Margus Varjak, viroloogia kaasprofessor
13. Veljo Kisand, molekulaarse ökoloogia kaasprofessor

14. Andres Sakk, tudeng 
15. Stepan Strelchenko, tudeng
16. Veronika Podliesnova, tudeng
17. Baiba Brumele, tudeng

Instituudi igapäevast tegevust juhib direktor, kelle valib teadusnõukogu avaliku konkursi korras kolmeks aastaks. Instituudi direktoriteks on olnud:

  • Reet Kurg alates aastast 2018
  • Mart Ustav aastatel 2012 - 2017
  • Erik Puura aastatel 2007 - 2012
  • Mart Ustav aastatel 2002 - 2007

Institute of Technology conference programme 2024

Institute of Technology conference programme 2024
Reinmets ja Kasari Ilvese taga

Konverents 2024: uued suunad teadusmaastikul

slaid teaduse abil uute tehnoloogiateni

Teaduse abil uute tehnoloogiateni