Koosseis

Tehnoloogiainstituudi visioon on olla Põhjamaade juhtiv teadusasutus ning innovatsiooni edasiviija. Loome soodsa keskkonna tipptaseme saavutamiseks ning seetõttu oleme maailma tippspetsialistide, juhtide ning teadlaste koduks. 

Aastal 2022 on instituudis ligikaudu 200 töötajat, kellest pooled on akadeemilised töötajad: kümme professorit, 33 kaasprofessorit, 36 teadurit-lektorit. Veerand meie töötajatest on väljastpoolt Eestit.

2022. aastal paiknevad tehnoloogiainstituudi ruumid viies erinevas õppehoones – aadressil Nooruse 1, Chemicumis, Physicumis ja Delta keskuses. Bioohutuse tuumiklabor asub siirdemeditsiinikeskuses.

Juhtimine

Instituuti juhib tehnoloogiainstituudi nõukogu, mille koosseisu kuuluvad kõik korralised professorid ja valitavad akadeemiliste töötajate esindajad, teadussuundade juhid ja 4 tudengite esindajat.

Nõukogu volitused kehtivad 01.07.2021-30.06.2024

Üliõpilased vahetuvad igal aastal.

1. Reet Kurginstituudi direktor, nõukogu esimees, molekulaarse biomeditsiini professor
2. Alvo Aabloo, polümeersete materjalide tehnoloogia professor
3. Mart Loog, molekulaarse süsteemibioloogia professor
4. Andres Merits, rakendusviroloogia professor 
5. Tanel Tenson, antimikroobsete ainete tehnoloogia professor
6. Hannes Kollist, molekulaarse taimebioloogia professor
7. Gholamreza Anbarjafari, masinnägemise professor
8. Veronika  Zadin, materjalitehnoloogia professor
9. Margus Pooga, keemilise bioloogia professor
10. Kaspar Valgepea, gaasfermentatsiooni tehnoloogiate kaasprofessor
11. Andreas Kyritsakis, äärmuslike keskkondade materjalitehnoloogia kaasprofessor
12. Hanna Hõrak, molekulaarse taimefüsioloogia kaasprofessor
13. Ilona Faustova, molekulaarbioloogia kaasprofessor
14. Margus Varjak, viroloogia kaasprofessor
15. Veljo Kisand, molekulaarse ökoloogia kaasprofessor
16. Juli Mukhadze, tudeng
17. Artur Eksi, tudeng
18. Stepan Strelchenko, tudeng
19. Andres Sakk, tudeng

Instituudi igapäevast tegevust juhib direktor, kelle valib teadusnõukogu avaliku konkursi korras kolmeks aastaks. Instituudi direktoriteks on olnud:

  • Reet Kurg alates aastast 2018
  • Mart Ustav aastatel 2012 - 2017
  • Erik Puura aastatel 2007 - 2012
  • Mart Ustav aastatel 2002 - 2007
#instituudist
konverents

Traditsiooniline tehnoloogiainstituudi konverents toimub sel aastal Pärnus

#instituudist
puu