Juhtimine

Tehnoloogiainstituudi põhikiri

Instituuti juhib tehnoloogiainstituudi nõukogu, mille koosseisu kuuluvad kõik korralised professorid ja valitavad akadeemiliste töötajate esindajad, teadussuundade juhid ja 4 tudengite esindajat.

Nõukogu volitused kehtivad 01.07.2021-30.06.2024, üliõpilased on aastaks 01.07.2023-30.06.2024

1. Reet Kurginstituudi direktor, nõukogu esimees, molekulaarse biomeditsiini professor
2. Alvo Aabloo, polümeersete materjalide tehnoloogia professor
3. Mart Loog, molekulaarse süsteemibioloogia professor
4. Andres Merits, rakendusviroloogia professor 
5. Tanel Tenson, antimikroobsete ainete tehnoloogia professor
6. Hannes Kollist, molekulaarse taimebioloogia professor
7. Gholamreza Anbarjafari, masinnägemise professor
8. Veronika  Zadin, materjalitehnoloogia professor
9. Margus Pooga, keemilise bioloogia professor
10. Kaspar Valgepea, gaasfermentatsiooni tehnoloogiate kaasprofessor
11. Andreas Kyritsakis, äärmuslike keskkondade materjalitehnoloogia kaasprofessor
12. Hanna Hõrak, molekulaarse taimefüsioloogia kaasprofessor
13. Ilona Faustova, molekulaarbioloogia kaasprofessor
14. Margus Varjak, viroloogia kaasprofessor
15. Veljo Kisand, molekulaarse ökoloogia kaasprofessor

16. Andres Sakk, tudeng 
17. Stepan Strelchenko, tudeng
18. Veronika Podliesnova, tudeng
19. Baiba Brumele, tudeng

Instituudi igapäevast tegevust juhib direktor, kelle valib teadusnõukogu avaliku konkursi korras kolmeks aastaks. Instituudi direktoriteks on olnud:

  • Reet Kurg alates aastast 2018
  • Mart Ustav aastatel 2012 - 2017
  • Erik Puura aastatel 2007 - 2012
  • Mart Ustav aastatel 2002 - 2007