Autor:
Teve Rajamets

Koostöö ettevõtetega

Tehnoloogiainstituut väärtustab kõrgelt koostööd ettevõtjatega. Meie teadlased on osalenud mitmetes rakenduslikes projektides, mille tulemusena on ettevõtjad saanud oma käsutusse uusi tehnoloogilisi lahendusi. Võta meiega ühendust, kui saame sulle kasulikud olla!

Meil on viis tuumiklaborit, mille ülesandeks on tagada teadlaste ja ettevõtetele ligipääs antud tehnoloogiale, selleks vajaliku masinapargi käigushoidmine ja tehnoloogilise kompetentsi kasvatamine ning hoidmine. Samuti pakume erilahendusi ka materjaliteaduse ja robootika vallas. 

Proteoomika analüüse pakkuvas teenuslaboris kirjeldadatakse, nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt, erinevate bioloogiliste proovide (koed, rakud, kehavedelikud jms) valgulist ja peptiidset koostist.

Labor koondab mitmesugust aparatuuri ja tehnilist kompetentsi, mis võimaldab pakkuda järgmisi teenuseid: voolutsütomeetria, konfokaalmikroskoopia, reaalaja PCR, rakuliinide valmistamine ja kasvatamine ning söötmete ja lahuste valmistamine

Pakume ettevõtetele kohandatud lahendusi, mis hõlmavad laia valikut teenuseid alates robootika, automaatika ja mehaanika konstrueerimisest kuni elektroonika ja tarkvara arenduseni. Meie eesmärk on toetada tööstussektori innovatsiooni, pakkudes lahendusi, mis suurendavad tootlikkust, efektiivsust ja tehnoloogilist võimekust.

Tehniline kompetents ja lai aparatuuri valik võimaldab nii teadlastel kui ka ettevõtetel teostada mahukaid patogeenidega seotud alus- ja rakendusteadusi ning arendustegevusi, mis nõuavad tööd patogeensete viirustega. 

Labor teostab arvutisimulatsioone keerukamatele mittelineaarsete multifüüsika probleemidele.
Metoodikad on lõplike elementide analüüs, vedelikudünaamika, molekulaardünaamika, tihedusfunktsionaali teooria (DFT). Olulisimad kasutatavad tarkvarad on Comsol Multiphysics, OpenFOAM, LAMMPS, Gaussian, VASP, FEMOCS.

Rakenduslik materjaliteadus

Mida pakume:

 1. Analüüsid – struktuur, koostis
 2. Probleemide põhjuste selgitamine,
 3. Tehnoloogiline nõustamine,
 4. Rakendatavuse analüüs,
 5. Tehnoloogia arendused,
 6. Prototüüpimine,
 7. Materjaliarendused.

Valdkonnad:

 1. Polümeerid, polümeerkomposiidid, biopolümeerid,
 2. Biolagunevad ja/või biosobivad materjalid,
 3. Funktsionaalsed materjalid,
 4. Vahtmaterjalid,
 5. Galvaanika, elektrokeemia, korrosioon,
 6. Komposiidid, konstruktsioonimaterjalid

Näited ettevõtetega koostööst: lõnga koostise analüüs; happekindlast terasest torustiku korrosiooni põhjused; tulekindla vahtmaterjali arendus; lämmastikhappe taaskasutus.

Vaata lisa ka klippidest "Mis on rakenduslik materjaliteadus?" ja "Materjaliteadus informatsiooniajastul"

Robootika teenused

Meie robootika töörühm pakub teie ettevõttele või uurimisprojektile kohandatud lahendusi, tuginedes meie ulatuslikele teadmistele ja kogemustele robootika vallas. Eesmärk on aidata teil saavutada oma eesmärke, pakkudes uuenduslikke ja efektiivseid tehnoloogilisi lahendusi.

Meie eksperditeadmised ja -kogemused hõlmavad kõike alates ROSi ja robotite tarkvaraarendusest kuni terviklike robotsüsteemide väljatöötamiseni. Pakume laia valikut teenuseid. Vaata täpsemalt. 

Tarmo Tamm
Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekanaat
Doktoriõppe keskus
tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmijuht

Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
rakendusliku materjaliteaduse professor
Nooruse 1-328
+372 737 4833
Tarmo Tamm
Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekanaat
Doktoriõppe keskus
tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmijuht

Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
rakendusliku materjaliteaduse professor
Nooruse 1-328
+372 737 4833
Karl Kruusamäe
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
robootika kaasprofessor
Nooruse 1-317
+372 5886 3299
Karl Kruusamäe
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
robootika kaasprofessor
Nooruse 1-317
+372 5886 3299
CERN

Eesti täisliikmesus CERN-is laiendab Tartu Ülikooli teaduskoostöövõimalusi

Innovatsioon ja tulevikutehnoloogia

Euroopa innovatsioonivõrgustiku toetusvõimaluste infopäev

Robotont ja robootika kaasprofessor Karl Kruusamäe

Tootmises vajalike andmepõhiste rakendustehnoloogiate arendamine Ida-Virumaal