Autor:
Shutterstock

Seminaril tutvustatakse uuenduslikke tehnoloogiaid tahkete jäätmete väärindamiseks

16. novembril kl 13–16.30 toimub Tallinn GREENTECH WEEK raames rahvusvahelise ürituse NEXPO Tallinn Science Day osana seminar „Jäätmete väärindamise tulevik“. Seminaril tutvustatakse mitmeid uuenduslikke tehnoloogiaid tahkete jäätmete väärindamiseks.

Jäätmemajanduses on nihe ringmajanduse suunas väga oluline, et luua ressursiefektiivsem ning jätkusuutlikum tulevik. Kui mitmeid materjale taaskasutada või ümber töödelda on ka vähem jäätmeid, millega tarvis midagi ette võtta ning väheneb jalajälg keskkonnale. Vastutustundlikum ressursside kasutamine ja jäätmekäitlus võiks ka vähendada ettevõtete ja omavalitsuste kulusid.

Seminaril tutvustavad teadlased uusi jäätmete käitlemise tehnoloogiaid. Kliimaministeeriumi esindaja annab ülevaate riiklikust jäätmekavast ning Ragn-Sellsi esindaja kirjeldab nende tegevusi ja plaane Ida-Virumaal tööstusskaalas tahkete jäätmete väärindamises. Ettekandele järgnevas vestlusringis arutletakse, kuidas tulevikus Eestis jäätmeid paremini kasutada.

Osalema oodatakse poliitikakujundajaid, greentech investoreid, ettevõtjaid, tööstureid ning kõiki, kellele teema võiks huvi pakkuda. NEXPO üritustel tasuta osalemiseks peab end veebis eelregistreerima.

Sarja „Ringmajandus ja kestlikud tehnoloogiad“ viiendat seminari korraldab Tartu Ülikooli gaasfermentatsiooni tehnoloogiate uurimisrühm (GasFermTEC) koostöös Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega (EIS). Kuueosalises seminarisarjas tutvustatakse ringmajanduseks olulisi tehnoloogiaid, näiteks puidu, jäätmete ja CO2 väärindamist, taimede biotehnoloogiaid ja biomassi töötlemist, samuti ringmajandusega seotud sotsiaal-majanduslikke tegureid, nagu ettevõtete kestlikkuse aruandlus ja sotsiaalne vastutus. Teemasid käsitlevad nii kodu- kui ka välismaised eksperdid.

GasFermTEC on Euroopa teadusruumi rahastusel tegutsev Tartu Ülikooli õppetool, mille üks eesmärke on toetada teadus- ja õppetöö arendamise kõrval ka Eesti biotööstuse innovatsioonivõime suurendamist. Õppetool on üks aasta alguses Euroopa Komisjonilt suure toetuse saanud bioinseneeria keskuse üksustest, kes edendab tööstuslikul biotehnoloogial põhinevat uusettevõtlust ja aitab suurendada avalikkuse teadlikkust nii kestlikest biotehnoloogiatest kui ka Eesti ülikoolide ja tööstusettevõtete koostöö arendamise võimalustest.

 

Image
jäätmete väärindamise seminar

Samas sarjas toimunud:

5. oktoober „Taimede biotehnoloogia ja kestlik põllumajandus“

15. septembril „Kliimaärevus ja kestliku arengu keerukus“

8. juunil „Puidu väärindamise tulevik“

9. mail „Ringmajanduse mõju ettevõtlusele ja kestlikkuse aruandlus“

Chung-Yueh Yeh kaitseb doktoritööd „Characterization of MPK and HT1 kinases in CO₂-induced stomatal movements“

17. mail kell 14.15 kaitseb Chung-Yueh Yeh oma doktoritööd „Characterization of MPK and HT1 kinases in CO₂-induced stomatal movements“.

Mariliis Hinnu kaitseb doktoritööd „In vitro methods for studying the mechanisms of ribosome-targeting antibiotics“

13. mail kl 14.15 kaitseb Mariliis Hinnu oma doktoritööd „In vitro methods for studying the mechanisms of ribosome-targeting antibiotics“.
poiss ja läptop

TÜ suurendab panust inseneride koolitamisel