Author:
Teve Rajamets

Kaks TÜTI teadlast said personaalse uurimistoetuse stardigrandi ja rühmagrandi

Õnnitleme personaalse uurimistoetuse stardigrandi saamise puhul Marje Kasarit (grant „Nõude-plasmiididel põhinev platvormtehnoloogia rekombinantsete valkude antibiootikumivabaks tootmiseks“)  ja rühmagrandi saamise puhul Taavi Lehtot (Ravimkandursüsteemide ja RNA-l põhinevate raviainete arendamine terapeutiliseks sekkumiseks)!

Nõude-plasmiididel põhinev platvormtehnoloogia rekombinantsete valkude antibiootikumivabaks tootmiseks

Valgud on tähtis produktide grupp, mida tänapäeval kasutatakse erinevates tööstusharudes: ravimi- ja toiduainetetööstus, samuti tekstiili, pesuvahendite, kosmeetika ja biokütuste toomises. Valke saab toota ainult elusrakkude abiga ja sageli kasutatakse selleks baktereid. Paraku peab sellises tootmisprotsessis kasutama antibiootikume, millest lõpp-produktis täielikult lahti saamine ning utiliseerimine on kallis ja keeruline, kuid regulatiivselt nõutud. Suures mahus antibiootikumide kasutamine suurendab antibiootikumiresistentsuse leviku ohtu ja tõstab keskkonnariske. Käesolevas projektis töötatakse välja biotehnoloogiline platvorm, mis võimaldab toota valke ilma antibiootikume kasutamata. Meie lahendus on tootmisefektiivsuselt võrdne olemasolevatega, kuid kuna antibiootikumiselektsiooni pole vaja kasutada, jääb kasutajal ära vajadus tõestada, et lõpp-produkt on antibiootikumijääkidest vaba. See on väga oluline just toiduainetetööstuses kasutatavate produktide puhul ja valkravimites.

Ravimkandursüsteemide ja RNA-l põhinevate raviainete arendamine terapeutiliseks sekkumiseks

RNA terapeutikumid (RNAtx-d) on nukleiinhapetel põhinev raviainete rühm, mis pakub uudseid lähenemisvõimalusi erinevate haiguste ravis. Antud rühma kuuluvad ka splaissingut korrigeerivad oligonukleotiidid (SSO-d), mida on edukalt kasututatud erinevate geneetiliste harvikhaiguste ravis ja keemiliselt modifitseeritud informatsiooni RNA-d (mRNA-d), mis on leidnud kliinilise rakenduse SARS-Cov-2 vaktsiinides. RNAtx-dele on omane vähene biosaadavus, mille parandamiseks ja RNAtx-de laiemaks terapeutiliseks rakendamiseks on oluline efektiivsemate ning ohutumate ravimkandursüsteemide arendamine. Käesoleva projekti eesmärgiks on välja töötada uudseid ravimkandursüsteeme, parandamaks SSO-del ning mRNA-l põhinevate raviainete biosaadavust ning uurida nende käitumist rakukultuuris ning loommudelites. Samuti uurime antud RNAtx-de potentsiaali tootmaks põletikuvastaseid valke ning pärssimaks interleukiin 6 (IL-6)-vahendantud põletikulisi protsesse sepsise ning hulgiskleroosi haigusmudelites hiirtes.

Image

Image
#kultuur #teadus #ühiskonnale #ülikoolist
Emakeelepäeva sõnapilv 3

JÄRELVAADATAV: Emakeelepäeval räägitakse kaasavast keelepoliitikast ja eesti keele õppimisest ning antakse üle ülikooli keeleteo auhind