Autor:
Olari Pilnik

TÜ suurendab panust inseneride koolitamisel

Tehnoloogiainstituut, füüsika instituut ja keemia instituut said Inseneriakadeemia toetusena õppekavade arendamiseks 800 000 eurot. Antud toetuse eesmärk on kasvatada noorte huvi asuda õppima inseneeria valdkonda, vähendada õpingute katkestamist, suurendada nii õppurite kui tööandjate rahulolu õpitu sisuga.

Praegune inseneride puudus Eestis on murettekitav. OSKA uuringutest selgus, et lähitulevikus on kaks kolmandikku inseneridest puudu, lisaks näitab vähene naiste osakaal, et suur osa tööjõuvarust on kasutamata.

“Inseneriakadeemia toetus avab uksed innovatsioonile ja loovusele, aidates meil kujundada järgmise põlvkonna insenere. Inseneride oskused ja teadmised aitavad lahendada keerukaid probleeme ja luua jätkusuutlikke lahendusi, et tehnoloogia teeniks ühiskonna vajadusi ja hüvesid,” sõnas polümeersete materjalide tehnoloogia professor Alvo Aabloo.

Tehnoloogiainstituudi eesmärk on suuredada arvutitehnika eriala vastavust tööturu vajadusele tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas. Lisaks on eesmärk populariseerida inseneeria valdkonda ja suurendada naiste osakaalu arvutitehnika erialal. Mariana Kukk, tehnoloogiainstituudi koordinaator, rõhutas: “See investeering annab meile võimaluse mitte ainult parandada insenerihariduse kvaliteeti, vaid ka innustada ja toetada arvutitehnika tudengeid nende akadeemilisel teekonnal. Meie eesmärk on anda tudengitele mitmekülgne ja praktiline haridus, mis valmistab neid ette edukaks karjääriks.”

Eesti riik on käivitanud aastatel 2023-2029 Euroopa Liidu tõukefondide toel Inseneriakadeemia, mille raames jagatakse haridusasutuste vahel välja ligi 39,4 miljonit eurot insenerihariduse kvaliteedi tõstmiseks, naiste osakaalu suurendamiseks inseneeria valdkonnas ja inseneri eriala populariseerimiseks.

Inseneriakadeemia on Eesti riigi, õppeasutuste, ettevõtete ja erialaliitude koostööalgatus inseneeria valdkonnas hariduse kvaliteedi tõstmiseks ja inseneride järelkasvu kindlustamiseks ning valdkonna populaarsuse suurendamiseks.

Rohkem Inseneriakadeemiast.

Loe OSKA uuringut.

Delta loeng- haridusrobootika juhtivspetsialist Heilo Altin: "Miks meil on vaja insenere ja kust nad tulevad"

Image
inseneriakadeemia

Lisainfo:
Alvo Aabloo
polümeersete materjalide tehnoloogia professor
+372 507 8356 
alvo.aabloo@ut.ee

Chung-Yueh Yeh kaitseb doktoritööd „Characterization of MPK and HT1 kinases in CO₂-induced stomatal movements“

17. mail kell 14.15 kaitseb Chung-Yueh Yeh oma doktoritööd „Characterization of MPK and HT1 kinases in CO₂-induced stomatal movements“.

Mariliis Hinnu kaitseb doktoritööd „In vitro methods for studying the mechanisms of ribosome-targeting antibiotics“

13. mail kl 14.15 kaitseb Mariliis Hinnu oma doktoritööd „In vitro methods for studying the mechanisms of ribosome-targeting antibiotics“.
Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega