Autor:
Silver Gutmann

Tootmises vajalike andmepõhiste rakendustehnoloogiate arendamine Ida-Virumaal

Tartu Ülikooli robootika kaasprofessori Karl Kruusamäe juhitav töörühm arendab järgmise nelja aasta jooksul Ida-Virumaal tootmist hõlbustavaid andmepõhiseid meetodeid, lähtudes tööstussektori vajadusest. Samuti veab töörühm eest robootika õppe- ja teadustöövõimaluste loomist Narva kolledžis. 

 

Maailmas on tänapäeval laialdaselt levinud tootmisprotsesside intelligentsele automatiseerimisele keskendunud tootmismudel tööstus 4.0. Lisaks kasutatakse üha rohkem juba uut mudelit tööstus 5.0, mille keskmes on inimese ja masina koostöö: ühendatakse inimese loovus ja masina täpsus. Mõlema tootmismudeli aluseks on kvaliteetsed ja targalt kogutud andmed ning nende kasutamine tootmisettevõtetes. Seepärast on oluline luua tingimused ja tehnilised lahendused andmete kogumiseks, töötlemiseks ja valideerimiseks tootmispõhistes digitehnoloogilistes rakendustes, nagu paindlik tootmine ja inimese-roboti koostöö. 

Andmepõhine lähenemine on tugev eeldus autonoomse robootika arendamiseks. Näiteks on selle abil võimalik masinnägemine ja keskkonna tõlgendamine, ümbritseva tuvastamine, tegevuse planeerimine, kiiresti muutuvate olukordadega kohanemine, aga ka inimesega liidestamine. „Ida-Virumaa ja Eesti ettevõtetel võimaldab andmepõhine lähenemine nutikalt automatiseerida töölõike, mille puhul on see seni on olnud liiga kulukas või keeruline,“ ütles Kruusamäe. 

Tartu Ülikooli projekti eesmärk on arendada tööstussektori vajaduste põhjal andmepõhiseid meetodeid ning töötada välja nii riist- kui ka tarkvararaamistik nende kasutuselevõtuks. 

Karl Kruusamäe juhitav töörühm loob eeldused robootika teadus- ja õppetööga tegelemiseks Ida-Virumaal. Narva kolledžis asub projekti käigus tööle rahvusvaheline robootika ja tehisintellekti uurimisrühm ning sisustatakse kõrgtehnoloogiline labor, mida saavad kasutada nii teadlased kui ka üliõpilased. Tänu teadlastele ja uudsele laborile on kolledžil ja ettevõtetel võimalik teha enam tehnoloogiaalast koostööd, sh korraldada praktilisi projekte ja täiendkoolitusi. 

Uurimisrühm toetab ka insenerioskuste arendamist Ida-Virumaal. 2025. aasta septembris avatakse Narva kolledžis uus tehnoloogia magistriõppekava, et õpetada robootika ja tehisintellektiga seonduvat. Uurimisrühma teadlased hakkavad lisaks teadustöö tegemisele juhendama ja õpetama doktorante, magistrante ja bakalaureusetudengeid. 

Töörühma kuuluvad robootika kaasprofessor Karl Kruusamäe, robotitehnoloogia lektor Veiko Vunder ning arvutitehnika nooremteadurid Igor Rybalskii ja Renno Raudmäe. 

Uurimisprojekt „Tootmisettevõtete ning teiste asutuste andmehõive ja -analüüs: uurimissuuna arendamine“ on üks Ida-Viru õiglase ülemineku fondi teaduskonsortsiumi projektidest. 

2024. aasta alguse seisuga on alanud kõik konsortsiumi projektid, millest 11 veavad TÜ teadlased.

Loe lisaks: 

Ida-Virumaa õiglast üleminekut toetav teadustöö | Tartu Ülikool 

Algas Ida-Virumaa õiglase ülemineku siirdeprotsesside seire | Tartu Ülikool (ut.ee) 

Karl Kruusamäe

Karl Kruusamäe sillutab teed inimese ja roboti võimalusterohkele koostööle

Iman Dadras kaitseb doktoritööd „Low Power Neural Network-Based Control and Actuation Solutions for Insect-Scale Robots“

27. juunil kell 12.15 kaitseb Iman Dadras füüsikalise infotehnoloogia erialal doktoritööd „Low Power Neural Network-Based Control and Actuation Solutions for Insect-Scale Robots“.

Fatemeh Rastgar kaitseb doktoritööd „Towards Reliable Real-Time Trajectory Optimization“

21. juunil kell 10.15 kaitseb Fatemeh Rastgar doktoritööd „Towards Reliable Real-Time Trajectory Optimization”.