Autor:
Martti Reinet

Tehnoloogiainstituut

Meie teadlased on maailmas kõrgelt hinnatud spetsialistid ning panevad aluse innovaatilistele lahendustele. Teadlaste äärmiselt tiheda koostöö tulemusena ettevõtetega, panustame instituudina praktiliste lahenduste väljatöötamisse. 

Instituuti juhib tehnoloogiainstituudi nõukogu, mille koosseisu kuuluvad kõik korralised professorid ja valitavad akadeemiliste töötajate esindajad, teadussuundade juhid ja 4 tudengite esindajat.

Instituudi direktor on Reet Kurg reet.kurg@ut.ee