Autor:
Ragnar Vutt

Seitsmendas Delta loengus keskendutakse õpetamisele koolis

28. märtsil kell 10 toimub seitsmes Delta loeng, kus räägime õpetamisest koolis. 

Üritus on järelvaadatav Facebooki kaudu.

 

Ajakava

10.00–10.05      Sissejuhatus

10.05–10.25      Milleks on meil vaja insenere ja kust nad tulevad? Haridusrobootika juhtimisspetsialist Heilo Altin.

Eesti majandus ägab inseneride puuduse käes. Viimase OSKA raporti kohaselt on 2/3 vajaminevatest inseneridest puudu. Kas meie ainuke pääsetee on välistööjõud või annab Eesti haridussüsteemis midagi muuta, et rohkem õpilasi valiks kutse- ja kõrghariduses inseneri eriala? Kas kõigist saab kasvatada insenere?

10.25–10.45      Informaatika, kas ikka päris õppeaine? Informaatika didaktika professor Piret Luik

Uutes riiklikes õppekavades, mis rakenduvad selle aasta sügisest, on informaatika endiselt valikaine. Miks see nii on ja kas õpilased peaksid siiski õppima koolides informaatikat?

10.45–11.05       Tulevikuoskused ettevõtluses. Ettevõtluse nooremlektor Piia Vettik-Leemet.

Eesti paistab silma iduettevõtlust toetava ökosüsteemi ja ettevõtlike inimeste poolest. Aruandes „State of European Tech“ öeldi Eesti kohta, et see on endiselt iduettevõtluse paradiis, sest ka 2023. aastal oli Eestis Euroopa kõige suurem rahastatud iduettevõtete arv ja kõige rohkem miljoni dollari ettevõtteid inimese kohta. Eesti on väike, kuid ettevõtlik riik.  Koos iduettevõtluse kasvu ja tehnoloogia kiire arenguga kerkib üles küsimus, kuidas tagada meie jätkamine edulainel ning mil viisil ja mis valdkonnas peaks toetama ettevõtlikke noori.

11.05–11.25         Õpetajarolli mitmekesisus, vastutus ja väljakutse. Matemaatikahariduse nooremteadur Laura Kuusemets

Õpetajaamet on üks olulisemaid – kui ei ole õpetajaid, ei ole haritud rahvast.  Ida-Virumaal töötamine pakub veel väljakutseid lisaks. Miks õppida õpetajaks ja mis on õpetajaameti mured? Kuidas teha nii, et noored õpetajad jääksid kooli tööle? 
 

Delta loengul saavad Tartu Ülikooli inimesed rääkida põnevatel, ühiskonnas päevakajalistel ja tulevikku suunatud teemadel. Seekordse ürituse teema on õpetamine koolis ja sellest kõnelevad Tartu Ülikooli Delta õppehoones töötavad spetsialistid.

Delta loengut korraldavad Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut, arvutiteaduse instituut, tehnoloogia instituut ja majandusteaduskond.

Image
Delta loeng toimub 28. märtsil

 

kolonn

Algab projekt stressitaluvuse mehhanismide mõõtmiseks

Karl Kruusamäe

Karl Kruusamäe sillutab teed inimese ja roboti võimalusterohkele koostööle

Iman Dadras kaitseb doktoritööd „Low Power Neural Network-Based Control and Actuation Solutions for Insect-Scale Robots“

27. juunil kell 12.15 kaitseb Iman Dadras füüsikalise infotehnoloogia erialal doktoritööd „Low Power Neural Network-Based Control and Actuation Solutions for Insect-Scale Robots“.