Foto:
Teve Rajamets

Masinnägemine ja tehisintellekt

Masinnägemine ja Tehisintellekt on Eesti esimene ja suurim tehisnägemise ja rakendusliku masinõppe labor. Teadustöö keskendub tehisintellekti rakendamisele, eelkõige inimkäitumise süvaanalüüsi, rakendusliku masinõppe, pilditöötluse ning inimese ja roboti vahelise suhtlemise vallas. Meie poolt välja töötatud lahendusi on kasutatud julgeolekus, nutika linna lahendustes, teksti- ja pildianalüüsis, e-kaubandus vallas ja AR/VR rakendustes.

Gholamreza Anbarjafari Masinnägemise professor 0,75 k, PhD (elektriinsener)

#teadus
grupipilt

Tartu ülikooli teadur tutvustab koroonaviiruse reoveeuuringuid

#teadus #ühiskonnale
Doktoritöö

Liubov Cherkashchenko kaitseb doktoritööd „New insights into alphaviral nsP2 functions“