Autor:
Teve Rajamets

Mart Loog

Teadustöö:

Uurimisteemaks on valkude multi-fosforüülimise abil toimiv signaaliülekanne rakkudes. Mudelsüsteemina kasutame rakutsükli pearegulaatoreid, tsükliinist sõltuvaid proteiinkinaase (CDK, cyclin-dependent protein kinases).

CDKd on ensüümid, mis lisavad koderitud fosfaadimustreid  sadadele märklaudvalkudele ja toimivad seeläbi täpselt ajastatud molekulaarsete lülititena rakkude pooldumise protsessi erinevates etappides. Leitud seaduspärasusi kasutame muli-fosforüülimisel baseeruvate de novo signaaliprotsessorite disainiks, millel oleksid sünteetilise bioloogia alal laiad rakendusvõimalused.

Täiendav info:

Mart Loog
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Bioinseneeria instituut
direktor, molekulaarse süsteemibioloogia professor
Nooruse 1-406
www.synbio.ut.ee; www.woodbiotech.ee; www.erasynbio.ut.ee; www.gasfermtech.ee; www.looglab.com
+372 517 5698 (4848)
Mart Loog
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Bioinseneeria instituut
direktor, molekulaarse süsteemibioloogia professor
Nooruse 1-406
www.synbio.ut.ee; www.woodbiotech.ee; www.erasynbio.ut.ee; www.gasfermtech.ee; www.looglab.com
+372 517 5698 (4848)