Autor:
Mariana Kukk

EIT Manufacturingu projektid tõukavad edasi tehnoloogia- ja tööstusvaldkondade arengut

TÜ Tehnoloogiainstituut viis käesoleval aastal lõpule mitmeid EIT Manufacturingi rahastatud projekte, mis võimaldasid meie teadlastel viia koostöös rahvusvaheliste partneritega ellu uuenduslikke ideid ja tugevdada Euroopa tootmissektori dünaamikat.

Tegevused on mitmekülgsed, alustades tööstusettevõtete koolitamisest ja lõpetades innustavate koolikülastuste, uuenduslike õppekomplektide ning naiste olulise panuse esiletoomisega tööstus- ja tehnoloogiavaldkondades.

TURING

“TURING (EITM digiTal Upskilling and ReskIlliNG programme)” projekti raames juhtisid instituudi teadlased novembrist kuni detsembrini tööstusettevõtete vahelist koolitusprogrammi, kus osales 14 inimest erinevatest tööstusettevõtetest. 24. novembril külastati programmis osalejatega FinEst-Hall Factory OÜ-d ja Inission Tallinn OÜ-d. TURING praktikaprogrammi eesmärk on tõsta töötajate teadmisi ning oskusi tootmisettevõtte automatiseerimise, digitaliseerimise ning robotiseerimise vallas. Eestis koordineerivad projekti Tartu Ülikool ja Eesti Masinatööstuse Liit.

ShapiNG

Projekti raames külastati mitmeid koole ning koolid külastasid Tartu Ülikooli Delta keskust. Õpilastele tutvustati töötlevat tööstust, selle olulist Eesti majanduses ning tulevikuoskusi, mida on tarvis digitaliseeruvas ja automatiseeruvas töökohas. Kohtumistel tutvustati robokätt UR5, mis tegi kohvi. Lisaks said õpilased proovida UR5 robotkäe programmeerist. Projektis osales 516 õpilast. 

OPEN-TeaLeaF

Projekti raames valmisid uue põlvkonna õppekomplektid, igaühes üks õpperobot Robotont. Austerlastele tutvustati uudset robotondi õppeplatvormi ning viidi läbi 4 õpetajakoolitust nii Eestis kui Austrias. Lisaks õpetajakoolitustele võõrustati ja külastati koole, osales üle 600 õpilase ja 100 õpetaja. Suuremad üritused Eestis, kus tutvustati uudset õppeplatvormi olid Teadlaste Öö (29.09.2023) ning Delta X õpilaste ja tudengite võistlus (14.12.2023).

STRADA 

“Strada” projekt toetab naiste teed tipptehnoloogia ja tööstuse valdkondadesse. 17. oktoobril korraldati TÜ Delta keskuses konverents “Naised juhtimas tööstust ja tehnoloogiat”, kus naisjuhid jagasid edukaid kogemusi tehnoloogia-ja tööstusvaldkonnas. Esinejate seas oli näiteks Sirli Männiksaar (Ericsson Eesti), Emöke Sogenbits (Raumedic Estonia), Marju Zirel (Tallinna Sadam), Kaire Kuldpere (Utilitas), Triin Anette Kaasik (Data Print), Liisa Luhaste (Moe), Triin Kõrgmaa (Salvest), Helina Põldemaa (Karl Storz Video Endoscopy Estonia).  

AM HEALTHY (Manufacturing a Healthy Future)

Tegevuste eesmärgiks on populariseerida kooliõpilaste hulgas 3D modelleerimist ja 3D printimist. Projekti käigus viidi läbi õpetajakoolitused 3D modelleerimises TinkerCad keskkonnas, mis päädis lõpuks 3D printimise võistlusega. Võistluse jooksul tuli õpilasgruppidel leida lahendus etteantud probleemile. Lahendus sisaldas 3D prinditavat faili ning tutvustavat video, kus õpilased rääkisid oma ideest ja teostusest. 2023 aastal osales väljakutses 7 kooli.

 

Karl Kruusamäe

Karl Kruusamäe sillutab teed inimese ja roboti võimalusterohkele koostööle

Iman Dadras kaitseb doktoritööd „Low Power Neural Network-Based Control and Actuation Solutions for Insect-Scale Robots“

27. juunil kell 12.15 kaitseb Iman Dadras füüsikalise infotehnoloogia erialal doktoritööd „Low Power Neural Network-Based Control and Actuation Solutions for Insect-Scale Robots“.

Fatemeh Rastgar kaitseb doktoritööd „Towards Reliable Real-Time Trajectory Optimization“

21. juunil kell 10.15 kaitseb Fatemeh Rastgar doktoritööd „Towards Reliable Real-Time Trajectory Optimization”.