Autor:
Teve Rajamets

Alla Piirsoo

Teadustöö:

Inimese papilloomiviirused (HPV) on väikese tsirkulaarse DNA genoomiga viirused, mis nakatavad katte- ja limaepiteeli. Tänaseks päevaks on tuvastatud rohkem kui 200 erinevat HPV tüüpi. Enamus HPV nakkusi kulgevad ilma haiguslike sümptomiteta ning on organismile kahjutud. Samas on osad HPV viirustüübid tumorigeensed ning nende infektsioon tekitab umbes viis protsenti kõigist inimese kasvajatest. HPV nakkus on kõige olulisemaks riskiteguriks emakakaela-, anogenitaalsete ja teatud tüüpi pea- ka kaelapiirkonna kasvajate puhul. HPV nakkuste vastu on küll kasutusel erinevad vaktsiinid, kuid need ei ole efektiivsed juba toimuva nakkuse puhul ning on välja töötatud vaid vähese hulga erinevate viirustüüpide vastu. Seega jäävad HPV nakkusest tingitud meditsiinilised probleemid ühiskonnas väga olulisteks ka tulevikus.

HPV nakkus ja viirusgenoomi paljunemine rakus toimub vaid väga vähestes rakutüüpides ning on seotud suure hulga peremeesraku faktoritega. Meie uurime HPV genoomide paljunemise (replikatsiooni) mehhanisme kaugema eesmärgiga leida uudseid terapeutilisi märklaudu ja meetodeid, et allasuruda viirusinfektsiooni efektiivsust.

Täpsemalt oleme keskendunud:

  • HPV replikatsioonivalkude E1 ning E2 post-translatsiooniliste modifikatsioonide uurimisele. Need valgud on ainsad viirusvalgud, mis on vajalikud HPV genoomide replikatsiooniks ning nende aktiivsus on reguleeritud peremeesraku valkude poolt. Me oleme leidnud mitmeid valgukinaase, sealhulgas CK2 ja PKA, mis fosforüleerivad neid valke. Lisaks oleme näidanud, et sõltuvalt HPV tüübist võib E1 ja E2 fosforüleerimisest sõltuv fenotüüp olla täiesti vastupidine. Uurime ka, millised mehhanitsistlikud erinevused on nahka ja limaepiteeli nakatavate HPV tüüpide E1 ja E2 valkude aktiivsuste regulatsioonil.
  • väikese molekulamassiga kemikaalide raamatukogude sõelumisele, et leida uusi ravimikandidaate surumaks alla HPV genoomi replikatsiooni nakatunud rakkudes.
  • mõnede peremeeraku transkriptsioonifaktorite (peamiselt GLI ja POU-HD perekondadest) ning DNA parandamise signaaliradade mõju uurimisele HPV replikatsiooni regulatsiooni kontekstis.

Meeskond:

Bakalaureuse tudeng

Nika Mikhailava  

Magistrant

Ruslan Ibragimov

Doktorant

Elina Lototskaja

Laborant

Sofiya Babok 

Regina Pipitš

 

Image
Piirsoo

Alla Piirsoo
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
molekulaarviroloogia kaasprofessor
Nooruse 1-403
Alla Piirsoo
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
molekulaarviroloogia kaasprofessor
Nooruse 1-403

Chung-Yueh Yeh kaitseb doktoritööd „Characterization of MPK and HT1 kinases in CO₂-induced stomatal movements“

17. mail kell 14.15 kaitseb Chung-Yueh Yeh oma doktoritööd „Characterization of MPK and HT1 kinases in CO₂-induced stomatal movements“.

Mariliis Hinnu kaitseb doktoritööd „In vitro methods for studying the mechanisms of ribosome-targeting antibiotics“

13. mail kl 14.15 kaitseb Mariliis Hinnu oma doktoritööd „In vitro methods for studying the mechanisms of ribosome-targeting antibiotics“.
pehmerobot ja lille tolmukas

Teadlased valmistasid ämblikujalga jäljendava pehmeroboti