Autor:
Teve Rajamets

Raamat "Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut - kaks aastakümmet teaduse eesliinil"

28. septembril 2022 esitleti raamatut "Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut - kaks aastakümmet teaduse eesliinil". Raamatus on sõna võtnud 9 tippteadlast, kes kirjeldavad tehnoloogiainstituudi algusaastaid ning seda, kuidas instituut on 20 aasta jooksul muutunud ja arenenud. 

Raamat on valminud tehnoloogiainstituudi alguse juures võtmerolli mänginud teadlaste Hele Everausi, Mart Ustavi ja Erik Puura ning instituudiga peaaegu algusest saati tihedalt seotud professorite Tanel Tensoni, Andres Meritsa, Mart Loogi, Alvo Aabloo, Hannes Kollisti ja Reet Kure intervjuude põhjal. Teadlased kirjeldavad instituudi algusaastaid, kõnelevad raskustest ja rõõmudest ning sellest, kuidas ollakse aja jooksul kasvanud. Sõna saab ka Andres Metspalu, kes kirjutab labori number 414 algusaegadest ehk Eesti molekulaarbioloogia sünnist.

Siit leiab ridade vahelt ka soovitusi poliitikakujundajatele. Lisaks on raamatus naljakaid ja toredaid lugusid teiste instituudi töötajate või sõprade poolt ning loomulikult ka omajagu fotosid. 

See trükis räägib meie loo ning me loodame, et see innustab ning inspireerib tulevasi teadlasi. Raamat annab aimu, mis elu elavad meie riigi tippteadlased ning mida peaks tegema, et meie teadus püsiks jätkuvalt kõrgel tasemel. 

Raamatut saab soetada Tartu Ülikooli kirjastuse kodulehelt.

Image
tüti raamat