Lõputööde kaitsmine

Bakalaureusetööde kaitsmine toimub 31. mail ja 1. juunil Tartu Ülikooli tehnoloogiainsituudis Nooruse 1-121. 
 
 

Bakalaureusetöö

 • Lõputööde esitamise tähtaeg arvutitehnika bakalaureuseõppekaval on 20. mai 2023 kell 23:59:59.
 • Lõputöö esitamiseks tuleb end registreerida kursusele "LOTI.05.029 Bakalaureusetöö arvutitehnikas". Lõputöö esitatakse antud kursuste moodle'i keskkonna kaudu (https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=3957).
 • Lõputöö fail tuleb esitada töö autori digiallkirjaga PDF-formaadis koos sobiva litsentsiga (30 ja 31.) 
 • Kui töö avaldamine pole selles sisalduva konfidentisaalse informatsiooni tõttu võimalik, siis peab kaitsja juhendaja nõusolekul taotlema enne töö esitamist loodus- ja täppisteaduste õppeprodekaanilt luba lõputöö avaldamis- ja/või kaitsmispiiranguteks. Vastavad piirangud seatakse loodus- ja täppisteaduste valdkonna õppeprodekaani korraldusega ja need peavad kajastuma ka töö litsentsis.
 • NB! paberkoopiat ei pea esitama.
 • Kaitsjaid palutakse töö tänuavalduste leheküljele tänuavalduste lõppu lisada oma sisseskaneeritud allkiri.
 • Tööga samas digikonteineris peaksid olema kõik tööga seotud materjalid, milleks on tavaliselt lisad programmikoodi jne. näol, kaasa arvatud materjalid, mis on laetud pilve- ja/või arenduskeskkondadesse, nt. Google drive, github, gitlab jne. See tähendab, et töös võib neile aadressidele vabalt viidata, aga neil aadressidel olevad materjalid tuleb ka koos tööga esitada.
 • Samaaegselt tuleb esitada ka juhendaja(te) arvamus(ed) ja nõusolek(ud) töö kaitsmisele lubamise kohta ühes failis digiallkirjastatult PDF-formaadis samuti moodle'is.
 • Juhendaja(te) arvamuse(d) laeb moodle'isse kaitsja.
 • Retsensendile saadab töö elektroonilise või retsensendi erisoovil paberkoopia kaitsja (või juhendaja). Samuti informeerib kaitsja (või juhendaja) retsensenti kaitsmisajast.
 • Retsensendi kohaolek kaitsmisel on ülimalt soovitud, et tagada kaitsmise kõrge kvaliteet ja tööle objektiivne hinne.

Soovituslik lõputöö template. Latex lähtefail.  (värskendus: 14.05.2019)

Teadusvaldkondade ja -erialade klassifikaator (Common European Research Classification Scheme (CERCS)). 

 

Magistritöö

Lõputööde esitamise tähtaeg nii magistris kui ka bakalaureuses on 20.05.2023 kell 23:59. Üliõpilased esitavad lõputöö elektroonselt Moodle kaudu PDF-formaadis.

Lõputööde kaitsmine toimub Tartu Ülikooli tehnoloogiainsituudis Nooruse 1-121, aeg 1.- 2.juuni.

Kaitsmisele tulevad tööd ja ajakava. 

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna lõputöödele esitatavad nõuded ja kaitsmise kord:

 • Lõputöö esitamiseks tuleb end registreerida kursusele "LOTI.05.036 Magistritöö arvutitehnikas". Lõputöö esitatakse antud kursuste moodle'i keskkonna kaudu (https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=3958).
 • Lõputöö fail tuleb esitada töö autori digiallkirjaga PDF-formaadis koos sobiva litsentsiga (30 ja 31.) . NB: paberkoopiat ei pea esitama. Kaitsjaid palutakse töö tänuavalduste leheküljele tänuavalduste lõppu lisada oma sisseskaneeritud allkiri.
 • Samaaegselt tuleb esitada ka juhendaja(te) arvamus(ed) koos ettepanekuga retsensendi määramiseks digiallkirjastatult PDF-formaadis samuti moodle'is. Retsensendikandidaadi leidmine on esmajoones juhendaja(te) ülesanne.
 • Retsensendile saadab töö elektroonilise või retsensendi erisoovil paberkoopia kaitsja (või juhendaja). Samuti informeerib kaitsja (või juhendaja) retsensenti kaitsmisajast.
 • Retsensendi kohaolek kaitsmisel on ülimalt soovitud, et tagada kaitsmise kõrge kvaliteet ja tööle objektiivne hinne.

Soovituslik lõputöö template. Latex lähtefail. (värskendus: 14.05.2019)

Teadusvaldkondade ja -erialade klassifikaator (Common European Research Classification Scheme (CERCS)). 

3D printimine

Algab 3D printimise väljakutse õpilastele

Delta X 2022

Kutsume kõiki robootikahuvilisi Delta X infopäevale 14. septembril!

puutetundlikud kindad LucidGloves

Arvutitehnika lõputöödes arendati kosmosesse lendavat tudengisatelliiti ja loodi pehmerobot-emakakaelale uudne juhtimisliides