Autor:
Kaspar Koolmeister

Lihtsalt taaskasutatavate filtermaterjalide väljatöötamine biotoormest

Euroopa Liidu naabrusinstrumendi raames finantseeritud projektis ER189 hinnati biotoormest saadud uute materjalide keskkonnamõju ning laiendati materjalide kasutusvaldkondi. Tegemist oli projekti ER30 tulemuste võimendamisele suunatud uuringutega, kuhu on uue partnerina kaasati Tallinna Tehnikaülikool.

Projektis testiti muuhulgas biotoormest valmistatud ja lihtsalt ümbertöödeldavate polüuretaanide sobivust filtrites, milles domineerivad raskesti ümbertöödeldavad fossiilset päritolu filtermaterjalid. Koostöös TalTech materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudiga leiti, et biobaseeruvatest polüuretaanidest valmistatud filterkangas on omaduste poolest konkurentsivõimeline olemasolevate materjalidega.     

Projekti teise osana sünteesiti ligniinist toodetavast vanilliinist uudsed termiliselt stabiilsed ja hästi töödeldavad polümeerid, mis võiksid sobida kõrgeid nõudmisi esitavatesse rakendustesse (tööstusplast, tugevad pinnakatted jm).

Töö tulemusena on juba ilmunud kaks teadusartiklit, valmimas veel kaks käsikirja.

Töö toimus TÜ tehnoloogiainstituudi ning TalTech materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi koostööna.

Projekti nimi: ER189 „Uute biopõhiste materjalide arendamine jätkusuutliku polümeeritööstuse jaoks“

Partnerid: Tartu Ülikool (juhtpartner), Tallinna Tehnikaülikool

Kestus: 01.05.2023 – 31.10.2023

Eelarve: 113 578,62€, sh EL kaasrahastus 99 995,45€

Projekti ER189 kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames

Image
kaasrahastanud Euroopa Liit

Chung-Yueh Yeh kaitseb doktoritööd „Characterization of MPK and HT1 kinases in CO₂-induced stomatal movements“

17. mail kell 14.15 kaitseb Chung-Yueh Yeh oma doktoritööd „Characterization of MPK and HT1 kinases in CO₂-induced stomatal movements“.

Mariliis Hinnu kaitseb doktoritööd „In vitro methods for studying the mechanisms of ribosome-targeting antibiotics“

13. mail kl 14.15 kaitseb Mariliis Hinnu oma doktoritööd „In vitro methods for studying the mechanisms of ribosome-targeting antibiotics“.
pehmerobot ja lille tolmukas

Teadlased valmistasid ämblikujalga jäljendava pehmeroboti