Autor:
Kaspar Koolmeister

Lihtsalt taaskasutatavate filtermaterjalide väljatöötamine biotoormest

Image
Co-fundedbytheEU

 

 

 

Euroopa Liidu naabrusinstrumendi raames finantseeritud projektis ER189 hinnatakse biotoormest saadud isosorbiidipõhiste materjalide keskkonnamõju ning laiendatakse materjalide kasutusvaldkondi. Tegemist on projekti ER30 tulemuste võimendamisele suunatud uuringutega, kuhu on uue partnerina kaasatud Tallinna Tehnikaülikool.

Testitakse biotoormest valmistatud ja lihtsalt ümbertöödeldavate polüuretaanide sobivust filtrites, kus seni domineerivad raskesti ümbertöödeldavad fossiilset päritolu filtermaterjalid. Läbiviidavad katsed peavad näitama, kas uuritavatel materjalidel võiks olla potentsiaali tööstuslikeks rakendusteks.

Töö toimub TÜ tehnoloogiainstituudi ning TalTech materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituutide koostööna.

Lisainfo: Lauri Vares, orgaanilise keemia kaasprofessor (lauri.vares@ut.ee), Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut

Projekti nimi: ER 189 „Uute biopõhiste materjalide arendamine jätkusuutliku polümeeritööstuse jaoks“

Partnerid: Tartu Ülikool (juhtpartner), Tallinna Tehnikaülikool

Kestus: 01.05.2023 – 31.10.2023

Eelarve: 113 578,62€, sh kaasfinantseerib EL 99 995,45€

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames  Eesti EL välispiiri programm 2014-2020

sapuru ja ioonsed vedelikud

Tõhusa ja keskkonnasõbraliku suusamäärde arendamine

Grupijuhtide teaduspuu

grupijuhtide teaduspuu