ERA Chair projektid

ERA Chair projektid

ERA Chair viib Tehnoloogiainstituudi uurimisvaldkonnad maailma tipptasemele. ERA Chair projektid aitavad instituuti tuua silmapaistvaid akadeemikuid ja kõrgetasemelised tippspetsialiste. Projekti eesmärgiks on luua tippteadlaste juurde meeskond, mis loob jätkusuutlikku arengu instituudi teadustöös. 

Programm võimaldab:

  • Eesti teadustööl olla silmapaistev nii akadeemias kui ka ettevõtluses - seeläbi muutume atraktiivseks sihtriigiks nii hariduse omandamiseks kui ka teadustöö tegemiseks;
  • Tugevdada Tehnoloogiainstituudi konkurentsivõimet;
  • Suurendada teadusasutuse ning ettevõtete koostööd teiste teadusasutustega, koostöövõrgustikega sünergias Horizon 2020 tegevustega;
  • Laiendada koostööd ning professionaalset koostööd riigi, teadusasutuste, kõrgkoolide, ettevõtete, tudengite ja akadeemikutega, mis avardab tegutsemisvõimalusi ja mobiilsust;
Image
EU

 

 

 

 

 

ERA Chair programm on rahastuatud EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 raames.

Euroopa Komisjoni meetmest toetatud ERA Chair Sünteetilises Bioloogias koondab sünteetilise bioloogia-alased teadmised erinevatest Tehnoloogiainstituudi töörühmadest, et edendada sünteetiliste disainer-rakkude tootmist tööstuslikeks rakendusteks ning spinn-off firmadele, mis liiguvad meie avastuste ning ideedega edasi tootearenduse faasi.

Kasutades sünteetilise bioloogia töövahendeid ning metaboolse inseneerimise meetodeid, on meie eesmärk luua valik de novo disainitud rakke, mis töötaksid platvorm rakuvabrikutena jätkusuutlikul bio-kemikaalide tootmisel. Esialgu fokusseerub meie grupp just kõrgema väärtusega bio-kemikaalide ning ravimite tootmisele. Meie missioon on edendada Eesti bio-tööstust ning moderniseerida tänapäeva keemiatööstust, püüdes liikuda petrooliumil põhinevalt kemikaalide tootmiselt jätkusuutlikule bio-kemikaalide tootmisele.

Soovid meie tegevustest rohkem kuulda? Külasta meie kodulehte erasynbio.ut.ee või saada e-kiri lahtvee@ut.ee.

Teadusgrupp ERA Chair Gaasfermentatsiooni Tehnoloogiates (GasFermTEC), grupijuht Dr. Kaspar Valgepea, eesmärgiks on välja arendada uus gaasfermentatsiooni tehnoloogiate uurimissuund Tartu Ülikoolis ja Estonian Centre for Synthetic Biology and Biosustainability (ECSBB) keskuses. Täpsemalt rakendab GasFermTEC gaasfermentatsiooni tehnoloogiaid koos süsteemidebioloogia ja sünteetilise bioloogia meetoditega fokuseerides globaalsetele väljakutsele bioloogise jätkusuutlikkuse ja tasakaalustatud süsiniku ringluse valdkondades. Lisaks koordineerib GasFermTEC mikroobe kasutava piloottehase strateegilist planeerimist, mille eesmärgiks on optimeerida erinevatel süsinikuallikatel (nt. sünteesgaas, lignotselluloossed suhkrud) põhinevaid bioprotsesse. Teadusgrupi eesmärgiks on ka struktuursete muudatuste algatamine, mis viiksid uudsete koostöövormideni akadeemia ja tööstuse vahel läbi regionaalse bioprotsesside optimeerimise ja bioloogilise jätkusuutlikkuse kompetentsikeskuse.

MATTER - materjalid ekstreemsetes keskkondades (the Centre of MATerials in Extreme enviRonments)

Projekti eesmärgiks on tuua Tehnoloogiainstituuti tipptasemel teadlased, et luua integreeritud keskus materjalide uurimiseks ekstreemsetes keskkondades. Tänu projektile saab Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudist Euroopa juhtiv asutus materjaliteaduses. Projekti raames töötatakse välja lahendusi, mis on rakendatavad jätkusuutliku nanotehnoloogia arendamisel. MATTER projekti fookuses on materjalide uurimine nanoskaalal ekstreemsetes tingimustes ning materjalide kontrolli skaleerimine interdistsiplinaarseks ja laialdaseks kasutuseks. Projekt loob soodsad tingimused biomeditsiini, taastuvenergia, radarite, akutehnoloogia, materjaliteaduse ja paljude teiste valdkondade läbimurdeliste lahenduste loomiseks.

Projekti eestvedaja on tehnoloogiainstituudi materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin.

Lähemalt saab lugeda projekti kodulehelt matter.ee.

Projekti kohta ilmunud uudislugu Novaatoris.

Lars Nielsen valge puldi taga kõnet pidamas.

Professor: tehisintellekt päästab biotehnoloogia pimeduses kobamisest

taime ohulohed mikroskoobis

Teadlaste öö 29. septembril

Kick-off of Teaming projects of the Univeristy of Tartu

Tartu Ülikoolis septembris alanud suurprojektidelt oodatakse tõuget siinse teadus- ja innovatsioonimaastiku arengule