ECOLABNET

Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut alustas tööd projektis ECOLABNET, mille eesmärk on luua efektiivne ning multidistsiplinaarne võrgustik toetamaks ettevõtete tootmisahela muutumist jätkusuutlikumaks. Projekti koostööpartneriteks on lisaks Eestile ka Soome, Leedu, Poola, Rootsi ja Taani ning mitmed ettevõtted.

ECOLABNET projekt sündis vajadusest olemasolevate ja uute ettevõtete soovist arendada jätkusuutlikku ökoinnovatsiooni, mille teostamiseks vajalikest teadmistest võib puudu tulla. Ülikoolides tehtav teadustöö annab vajalikud teadmised ning võimaluse kommertsialiseerida tehtavate uurimistööde tulemusi, mistõttu luuakse kahe osapoole vahelise koostöö tulemusena keskkonnasõbralikke lahendusi. Projekti tulemusena loodav võrgustik soodustab koostööd mitte ainult erinevate kõrgkoolide ja valdkondade, vaid ka ettevõtete ja teadusasutuste vahel.

Projekti kohta on võimalik täpsemat informatiooni saada kodulehel ecolabnet.org

Image
Image