ECOLABNET

Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut alustas tööd projektis ECOLABNET, mille eesmärk on luua efektiivne ning multidistsiplinaarne võrgustik toetamaks ettevõtete tootmisahela muutumist jätkusuutlikumaks. Projekti koostööpartneriteks on lisaks Eestile ka Soome, Leedu, Poola, Rootsi ja Taani ning mitmed ettevõtted.

ECOLABNET projekt sündis vajadusest olemasolevate ja uute ettevõtete soovist arendada jätkusuutlikku ökoinnovatsiooni, mille teostamiseks vajalikest teadmistest võib puudu tulla. Ülikoolides tehtav teadustöö annab vajalikud teadmised ning võimaluse kommertsialiseerida tehtavate uurimistööde tulemusi, mistõttu luuakse kahe osapoole vahelise koostöö tulemusena keskkonnasõbralikke lahendusi. Projekti tulemusena loodav võrgustik soodustab koostööd mitte ainult erinevate kõrgkoolide ja valdkondade, vaid ka ettevõtete ja teadusasutuste vahel.

Projekti kohta on võimalik täpsemat informatiooni saada kodulehel ecolabnet.org

Image
EU
Image
Interreg

Chung-Yueh Yeh kaitseb doktoritööd „Characterization of MPK and HT1 kinases in CO₂-induced stomatal movements“

17. mail kell 14.15 kaitseb Chung-Yueh Yeh oma doktoritööd „Characterization of MPK and HT1 kinases in CO₂-induced stomatal movements“.

Mariliis Hinnu kaitseb doktoritööd „In vitro methods for studying the mechanisms of ribosome-targeting antibiotics“

13. mail kl 14.15 kaitseb Mariliis Hinnu oma doktoritööd „In vitro methods for studying the mechanisms of ribosome-targeting antibiotics“.
pehmerobot ja lille tolmukas

Teadlased valmistasid ämblikujalga jäljendava pehmeroboti