Autor:
Ragnar Vutt

JÄRELVAADATAV: Delta loeng #5

Ürituste sarja “Delta loeng” juba viies sündmus toimub 11. mail algusega 13.00. Delta loeng pakub Tartu Ülikooli inimestele lavalaudu, kus teha avalikkusele ettekandeid päevakajaliste ja tulevikku suunatud teemadel. 

JÄRELVAADATAV Facebookis.

Ajakava: 

13.0013.20 Tehisintellekti rakendamine tervishoius. Terviseinfomaatika lektor Elena Sügis. 

Tehisintellekt on mõjutanud peaaegu kõiki tänapäeva inimelu aspekte. Tervishoid on üks eriala, mis pakub tehisintellekti tehnoloogiate rakendamiseks suurt potentsiaali. Selles loengus räägin võimalustest ja väljakutsetest, mida tehisintellekti kasutuselevõtt võiks tervishoiule kaasa tuua ja kuidas see võib kujundada tervishoiu tulevikku.  

13.2013.40 ChatGPT olemusest ja võimalustest turunduses.Neuroturunduse nooremlektor Kristian Pentus. 

AI revolutsioonist ei jää puutumata ka turundus. Muutuvad nii lihtsad asjad nagu e-kirjade saatmine või reklaamtekstide loomine, aga muutub ka see kuidas luuakse uusi tooteid, disaine, sotsiaalmeediat ja isegi seda kuivõrd üldse vajame modelle või inimesi, et oma tooteid turundada. Sisuliselt ei ole mitte ühtegi valdkonda, milles turundajad ei ole hakanud või ei hakka kasutama AI lahendusi. Kuidas see muudab turundaja rolli? Kes muutub üleliigseks ja kes sellest võidavad? 

13.4014.00 Biotehnoloogia ringmajanduseks.” Gaasfermentatsiooni tehnoloogiate kaasprofessor Kaspar Valgepea. 

Loeng tutvustab erinevaid biotehnoloogia rakendusi ja tuleviku potentsiaali üleminekuks ringmajandusele. Käsitletakse nii Tartu Ülikoolis kui ka mujal arendatavaid protsesse. 

14.0014.20 Matemaatika läheb metsa.” Matemaatilise statistika kaasprofessor Märt Möls. 

Eesti metsade pindala ja tagavara hindamiseks on juba paarkümmend aastat kasutusel SMI ehk statistiline metsainventuur. SMI on tuhandetest proovitükkidest koosnev süsteem, mis jaguneb gruppideks (traktideks) ning katab kogu riigi. Loengus selgitatakse, miks rohkem vaatluseid ei anna alati täpsemat tulemust ja kuidas oleks õige käsitleda proovitükkidelt saadud mõõtmistulemusi. Milline on Eesti mets ja kuidas metsa mõõta?

Üritust korraldavad Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut, arvutiteaduse instituut, majandusteaduskond, matemaatika ja statistika instituut. 

 

Image
Delta loeng

Joonas Merisalu kaitseb doktoritööd „Resistive switching in memristor structures with multilayer dielectrics“

27. augustil kell 13.15 kaitseb Joonas Merisalu füüsikalise infotehnoloogia erialal doktoritööd „Resistive switching in memristor structures with multilayer dielectrics“.

Maria Maloverjan kaitseb doktoritööd „Optimizing Cell-Penetrating Peptide-Based Nanoparticles for Delivery of Nucleic Acid Therapeutics“

26. augustil kell 13.15 kaitseb Maria Maloverjan biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritööd „Optimizing Cell-Penetrating Peptide-Based Nanoparticles for Delivery of Nucleic Acid Therapeutics“.

Green polymers publikatsioonid

green polymers projekti publikatsioonid