Autor:
Teve Rajamets

Raamat: kaks aastakümmet teaduse eesliinil

Aastal 2021 tähistas instituut 20. sünnipäeva. Selle tähistamiseks ilmus 2022. aasta sügisel raamat "Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut - kaks aastakümmet teaduse eesliinil".

Köitev sissevaade tippteadlaste mõttemaailma ja nende karjääri kujunemisse on väärt lugemine igale kõrgharidusest, teadusest ja Eesti ning globaalsest arengust huvitatud inimesele. 

Raamatusse intervjuu andnud kümme teadlast kirjeldavad pöördelisi aegu, mil avanesid õppimise ja teaduse tegemise võimalused piiri taga, taastati Eesti sõltumatus, hakati üles ehitama iseseisva riigi teadust ning rajati Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut. 

Lisaks leiab raamatust ka avalikkusele seni rääkimata lugusid ja vaimukaid mälestuskilde Tehnoloogiainstituudi kirevast ajaloost.

Raamatusse on intervjuu andnud Hele Everaus, Mart Ustav, Erik Puura, Tanel Tenson, Andres Merits, Mart Loog, Hannes Kollist, Alvo Aabloo ja Reet Kurg ning kõrvalpilgu lisanud Andres Metspalu. 

Trükist saab soetada Tartu Ülikooli kirjastuse veebist. 

Raamatust kirjutas ajakirjale Universitas Tartuensis ka materjalide keemia kaasprofessor Kaija Põhako-Esko. 

Image
tüti raamat