Autor:
Andrea Rotenberg

JÄRELVAADATAV: Tartu Ülikooli rektorikandidaatide väitlus ülikooli aulas

Teisipäeval, 4. aprillil kohtusid Tartu Ülikooli rektorikandidaadid professor Toomas Asser, professor Raul Eamets ja professor Jaak Vilo avalikul väitluskoosolekul, kus neil oli võimalus tutvustada oma programmi põhiseisukohti ja vastata ülikoolipere küsimustele. Aulasse oli oodatud ülikoolipere, kõik teised huvilised said väitlust jälgida UTTV vahendusel.

Väitluskoosolekut juhtisid valimiskomisjoni esimees professor Raili Marling ja meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilane Renar Kihho. „Väitlus saab olema põnev, sest meil on kolm tugevat kandidaati, kellest igaühel on ülikooli tulevikust omanäoline ettekujutus,“ sõnas Marling enne väitluskoosolekut. 

Igal kandidaadil oli väitluskoosoleku alguses kuni seitse minutit oma programmi seisukohtade tutvustamiseks. Sellele järgnes debatt, mille käigus käsitleti ülikooli arengukava põhipunkte ja esitati ülikoolipere saadetud küsimusi. Üksteisele said küsimusi esitada ka kandidaadid ja debati lõpus said sõna saalisviibijad. 

Kõigil ülikoolipere liikmetel oli võimalus saata 30. märtsini rektorikandidaatidele küsimusi veebivormi kaudu. Umbes kaks tundi kestvast väitluskoosolekust tegi otseülekande UTTV. Üritusel oli nii kohapeal kui ka veebis ingliskeelne sünkroontõlge. 

Rektorikandidaadid kohtuvad valdkondadega ka eraldi ning oodatud on kõik valdkonna töötajad ja üliõpilased. Valdkondlikke kohtumisi kantakse samuti üle UTTV-s.  

  • 5. aprillil kell 16.00 saavad õppehoone Riia 23b ruumis 105 rektorikandidaatidega kohtuda huvilised loodus- ja täppisteaduste valdkonnast. Debatti juhib loodus- ja täppisteaduste dekaan professor Leho Ainsaar. Küsimusi saab esitada 3. aprillini veebivormis.  
  • 10. aprillil kell 16.00 kohtuvad rektorikandidaadid meditsiiniteaduste valdkonnaga Biomedicumi ruumis 1006 (Ravila 19). Debatti juhib külalisdotsent Andres Soosaar. Küsimusi saab esitada 6. aprillini veebivormis.  
  • 12. aprillil kell 13.00 toimub humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna korraldatud rektorikandidaatide debatt Viljandis pärimusmuusika aidas. Debatti juhib Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar. Küsimusi saab esitada 10. aprillini veebivormis
  • 13. aprillil kell 13.00 kohtuvad rektorikandidaadid sotsiaalteaduste valdkonnaga õppehoone Jakobi 2 ringauditooriumis 226. Debatti juhib professor Margit Sutrop. Küsimusi saab esitada 11. aprillini veebivormis.

Tartu Ülikooli rektori valib 20. aprilli valimiskoosolekul valimiskogu, kelle nimekiri kinnitatakse 3. aprilli seisuga. Rektor valitakse viieks aastaks ja tema ametiaeg algab 1. augustil 2023.  

Rektori valimisi reguleerivad Tartu Ülikooli põhikiri ja rektori valimise reglement. Lisateavet leiab ülikooli veebilehelt ut.ee/rektorivalimised.

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser

Tartu Ülikooli rektoriks valiti professor Toomas Asser

Tartu Ülikooli peahoone

JÄRELVAADATAV: Valimiskogu valis täna Tartu Ülikoolile rektorit

OMICUM maja

Rektorikandidaadid kohtuvad loodus- ja täppisteaduste valdkonna perega