Autor:
Teve Rajamets

Taavi Lehto

Teadustöö

RNA terapeutikumide uurimisgrupp
RNA terapeutikumid on laiem rühm RNA-l põhinevaid või RNA-d farmakoloogilise sihtmärgina kasutavaid raviaineid, hõlmates nii lühikesi antisense oligonukleotiide kui ka modiftseeritud mRNA-d ja CRISPR/Cas9 süsteemi. Neid raviaineid saab kasutada geenide avaldumise farmakoloogiliseks mõjutamiseks, et neid vaigistada/aktiveerida, muuta nende spaissingu mustrit või spetsiifilist järjestust. Meie keskendume oma uurimistöös eelpool mainitud RNA terapeutikumide välja arendamisele ning uurime nende käitumist erinevates neurodegeneratiivsetes-, neuromuskulaarsetes- ning põletikuga seotud haigusmudelites. Kuna RNA-l põhinevad raviained on oma omadustelt vähese biosaadavusega, arendame ka efektiivseid ning ohutuid ravimkandursüsteeme nende molekulide transpordiks.

Meie põhiliseid uurimisteemad on järgmised:
1. Uudsete antisense-tehnoloogial põhinevate raviainete arendamine splaissingut moduleerivas teraapias.
2. Erinavate ravimkandussüsteemide arendamine modifitseeritud mRNA ja CRISPR/Cas9 süsteemi transpordiks.
3. Rakuspetsiifiliste ravimkandussüsteemide arendamine.
4. RNA-l baseeruvate raviainete ning ravimkandursüsteemide rakusisese transpordi mehhanismide uurimine.     

Kui oled meie uurimistööst huvitatud, siis võta meiega ühendust: taavi.lehto@ut.ee

Publikatsioonid on leitavad siin.

Meeskond

Teadurid:
Helena Sork (helena.sork@ut.ee)
Tõnis Lehto (tonis.lehto@ut.ee)
 
Annely 
Lorents (annely.lorents@ut.ee)

Doktorandid:
Rahel Vaga

Obedoulaye Boukary


Taavi Lehto
Meditsiiniteaduste valdkond
Farmaatsia instituut
farmatseutilise biotehnoloogia lektor 0,2 k

Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
molekulaarse biomeditsiini kaasprofessor 0,8 k
Taavi Lehto
Meditsiiniteaduste valdkond
Farmaatsia instituut
farmatseutilise biotehnoloogia lektor 0,2 k

Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Tehnoloogiainstituut
molekulaarse biomeditsiini kaasprofessor 0,8 k
Teadlaste vestlusring Õiglase Ülemineku Foorumil

Ida-Virumaa üleminekul kestlikumale majandusmudelile oodatakse suurt tuge teaduse ja ettevõtluse koostööst

Maakera ja koroonaviirust illustreeriv pilt

Teadusnõukoja liikmed ja Tartu Ülikooli teadlased arutlesid viiruste mõju ja tuleviku üle

Lauri Vares

Lihtsalt taaskasutatavate filtermaterjalide väljatöötamine biotoormest