Autor:
Andres Tennus

Selgunud on Tartu Ülikooli teenetemärkide kavalerid

28. oktoobril võttis Tartu Ülikooli senat vastu otsuse autasustada ülikoolisisese kõrgeima tunnustuse, Tartu Ülikooli suure medaliga kunstiajaloo professorit Juhan Maistet, loodusteadusliku hariduse professorit Miia Rannikmäed ja õigusnõunik Aliis Liini. Lisaks kinnitas rektor Toomas Asser Tartu Ülikooli Tänutähe, medali, aumärgi ja teenetemärgi „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ kavalerid.  

Tartu Ülikooli suure medali pälvinud Juhan Maiste on kunstiajaloo professor, esseist ja poeet. Lisaks pikaaegsele õppetööle Tartu Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja Eesti Maaülikoolis on ta olnud külalisprofessor Rooma, Helsingi, Turu jt ülikoolides. Akadeemilise tegevuse kõrval on ta olnud kirglik muinsuskaitse eestkõneleja ning seisnud Eesti mõisakultuuri talletamise ja säilitamise eest. Maiste on Läti Teaduste Akadeemia audoktor ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu auliige. 

Miia Rannikmäe on töötanud Tartu Ülikoolis alates 1975. aastast. 2008. aastal valiti ta loodusteadusliku hariduse professoriks ja aastal 2013 asus ta selle kõrval täitma loodusteadusliku hariduse keskuse juhataja ülesandeid. Ta on juhtinud paljusid rahvusvahelisi ja Eesti Teadusfondi rahastatud teadusprojekte, töötanud Fulbrighti programmi stipendiaadina USA-s ja kuulub rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide juhtkomiteedesse. 2015. aastal valiti Rannikmäe Ida-Soome Ülikooli audoktoriks. 

Aliis Liin lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1999. aastal ja kaitses teadusmagistri kraadi 2010. aastal teemal „Akadeemiline vabadus ja ülikooli autonoomia“. Praeguseks on ta 25 aastat töötanud Tartu Ülikooli õigusnõunikuna. Tema nõudliku pilgu ja täpse käe alt käib läbi enamik ülikooli igapäevast tegevust reguleerivatest dokumentidest. Tänu temale on ülikooli õigusaktide tase sedavõrd kõrge, et need on eeskujuks nii teistele Eesti ülikoolidele kui ka laiemalt avalikule sektorile. Lisaks osaleb ta aktiivselt Eesti kõrgharidust ja teadustegevust puudutavate õigusaktide korrastamises. 

Rektor Toomas Asser tunnustas ülikooli liikmeid väljapaistva töö eest Tartu Ülikooli medali, aumärgi ja teenetemärgiga „100 semestrit Tartu Ülikoolis“. Ülikoolile suuri teeneid osutanud ülikooliväliseid inimesi tunnustas rektor Tartu Ülikooli Tänutähega. 

Rektor annab ülikooli teenetemärgid pidulikult üle 25. novembril. 

Tartu Ülikooli teenetemärgiga tunnustamise ettepanekuid võivad teha kõik ülikooli liikmed. Selleks tuleb kandidaadi nimi ja lühike põhjendus esitada ülikooli kodulehel. Suure medaliga tunnustamise otsuse teeb senat oma oktoobrikuu istungil; medali, tänutähe, aumärgi ja teenetemärgiga „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ tunnustamise otsustab rektor vahetult pärast senati istungit. 

Lisateave:  

Tõnis Karki, Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär, 737 5605, 529 7917, tonis.karki@ut.ee 

Kõikide teenetemärgi kavaleride nimed on avaldatud allpool.  

Tartu Ülikooli teenetemärkide kavalerid 2022. aastal 

Tartu Ülikooli suur medal 

 • Aliis Liin, õigusnõunik, rektoraadi büroo 
 • Juhan Maiste, kunstiajaloo professor, ajaloo ja arheoloogia instituut 
 • Miia Rannikmäe, loodusteadusliku hariduse professor, ökoloogia ja maateaduste instituut 

Tartu Ülikooli Tänutäht 

 • Janika Hango, MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse juhataja 
 • Taavet Hinrikus, ettevõtja ja investor, Creative Destruction Lab asutaja ja koostööpartner  
 • Vahur Kraft, ärijuht ja pangandustegelane, Tartu Ülikooli nõukogu liige aastani 2021 
 • Neinar Seli, ettevõtja, Estiko Grupi nõukogu esimees 
 • Anna Sumyk, MTÜ Ukraina Maja juhatuse liige 
 • Sten Tamkivi, ettevõtja ja investor, Creative Destruction Lab asutaja ja koostööpartner
 • Tiiu Vitsut, Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna Eestis hariduse ja kultuuritöö spetsialist 

Tartu Ülikooli medal 

 • Kristi Kerge, rahvusvahelise koostöö juht, rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond 
 • Jana Kivastik, inimese füsioloogia kaasprofessor, bio- ja siirdemeditsiini instituut 
 • Kairi Kreegipuu, eksperimentaalpsühholoogia professor, instituudi juhataja, psühholoogia instituut 
 • Reet Kurg, molekulaarse biomeditsiini professor, instituudi direktor, tehnoloogiainstituut 
 • Karmen Lust, füüsikalise ja elektrokeemia kaasprofessor, keemia instituut 
 • Asko Lõhmus, looduskaitsebioloogia professor, ökoloogia ja maateaduste instituut 
 • Arne Merilai, eesti kirjanduse professor, kultuuriteaduste instituut 
 • Heiki Pagel, juhataja, kinnisvaraosakond 
 • Karl Pajusalu, eesti keele ajaloo ja murrete professor, eesti ja üldkeeleteaduse instituut 
 • Erik Puura, külalisteadur, tehnoloogiainstituut 
 • Ivika Puusepp, õppeinfosüsteemi- ja analüüsitalituse juhataja aastani 2022, õppeosakond 
 • Kristel Reim, juhataja, ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus 
 • Kõu Timpmann, biofüüsika kaasprofessor, füüsika instituut 
 • Ülo Valk, eesti ja võrdleva rahvaluule professor, kultuuriteaduste instituut 
 • Viljo Vider, arendustalituse juhataja, kinnisvaraosakond 
 • Säde Viirlaid, orgaanilise keemia lektor aastani 2022, keemia instituut 
 • Vallo Volke, endokriinfüsioloogia professor, bio- ja siirdemeditsiini instituut 
 • Andres Võrk, analüütik, Johan Skytte poliitikauuringute instituut 

Tartu Ülikooli aumärk 

 • Dmytro Fishman, tehisintellekti lektor, arvutiteaduse instituut 
 • Roomet Jakapi, filosoofia ajaloo kaasprofessor, filosoofia ja semiootika instituut 
 • Pelle Jakovits, hajussüsteemide lektor, arvutiteaduse instituut 
 • Kristel Kajak, konservaator, ajaloo ja arheoloogia instituut 
 • Külli Kalamees-Pani, loodushariduse koordinaator, loodusmuuseum ja botaanikaaed 
 • Martin Kaljula, teadusprojektide peaspetsialist, arvutiteaduse instituut 
 • Maire Karelson, dermatoveneroloogia kaasprofessor, kliinilise meditsiini instituut 
 • Rein Kermes, sisehaiguste propedeutika lektor, kliinilise meditsiini instituut 
 • Liisa Marie Kerner, arstiteaduse üliõpilane 
 • Arvo Kikas, röntgenspektroskoopia kaasprofessor, füüsika instituut 
 • Marco Kirm, eksperimentaalfüüsika professor, füüsika instituut 
 • Vambola Kisand, materjaliteaduse kaasprofessor, füüsika instituut 
 • Gerson Stefan Klumpp, soome-ugri keelte professor, eesti ja üldkeeleteaduse instituut 
 • Marko Kohv, rakendusgeoloogia teadur, ökoloogia ja maateaduste instituut 
 • Kadri Koorem, taimeökoloogia teadur, ökoloogia ja maateaduste instituut 
 • Janek Kraavi, eesti kirjanduse ja nüüdiskultuuri lektor, kultuuriteaduste instituut 
 • Karl Kruusamäe, robootika kaasprofessor, tehnoloogiainstituut 
 • Agnes Laasimer, vanemlaborant, bio- ja siirdemeditsiini instituut 
 • Liina Lepp, didaktika lektor, haridusteaduste instituut 
 • Kaia Linkberg, õppekorralduse spetsialist/sekretär, kliinilise meditsiini instituut 
 • Kristi Lõuk, projektijuht, filosoofia ja semiootika instituut 
 • Eva Mõtte, koordinaator, bio- ja siirdemeditsiini instituut 
 • Urmas Nõmmik, Vana Testamendi ja semitistika professor, usuteaduskond 
 • Ester Oras, arheoloogia kaasprofessor, ajaloo ja arheoloogia instituut; analüütilise keemia kaasprofessor, keemia instituut 
 • Anu Ormisson-Lahe, kunstiajaloo nooremlektor, ajaloo ja arheoloogia instituut 
 • Ivika Ostonen-Märtin, juureökoloogia professor, ökoloogia ja maateaduste instituut 
 • Alina Paas, intellektuaalomandi analüütik, ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus 
 • Marika Padrik, logopeedia kaasprofessor, haridusteaduste instituut 
 • Kärt Puura, palgakorralduse peaspetsialist, personaliosakond 
 • Kersti Pärna, tervisedenduse kaasprofessor, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut 
 • Aigi Rahi-Tamm, arhiivinduse professor, ajaloo ja arheoloogia instituut 
 • Hannes Ruusmaa, geenitehnoloogia bakalaureuseõppe üliõpilane 
 • Ranet Rõõmussaar, õppekorralduse spetsialist, haridusteaduste instituut 
 • Ingrid Sahk, kuraator, Tartu Ülikooli muuseum 
 • Marina Semtšenko, evolutsioonilise taimeökoloogia professor, ökoloogia ja maateaduste instituut 
 • Marten Seppel, varauusaja kaasprofessor, ajaloo ja arheoloogia instituut 
 • Olena Solohub, koordinaator, Johan Skytte poliitikauuringute instituut 
 • Kadri Suija, peremeditsiini kaasprofessor, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut 
 • Alar Sõrmus, anestesioloogia ja intensiivravi assistent, kliinilise meditsiini instituut 
 • Maria Žuravljova, noorsootöö nooremlektor, Narva kolledž 
 • Katrin Tamm, CDL-Estonia programmijuht, majandusteaduskond 
 • Tiit Tammaru, linna- ja rahvastikugeograafia professor, ökoloogia ja maateaduste instituut 
 • Igor Taro, strateegilise juhtimise magistriõppe üliõpilane 
 • Pierre Clément Thévenin, õigusteaduse doktoriõppe üliõpilane 
 • Kalle Tihemets, infotehnoloogia peaspetsialist, infotehnoloogia osakond 
 • Raul Toomla, rahvusvaheliste suhete lektor, Johan Skytte poliitikauuringute instituut 
 • Andreas Tulver, arstiteaduse õppekava üliõpilane 
 • Marko Uibu, sotsiaalse innovatsiooni kaasprofessor, ühiskonnateaduste instituut 
 • Dominique Unruh, krüptograafia professor, arvutiteaduse instituut 
 • Irja Vaas, käsitöö ja kodunduse didaktika nooremlektor, haridusteaduste instituut 

Teenetemärk „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ 

 • Heiki Epner, Tartu Ülikooli raamatukogu 
 • Ellen Gvozdkova, bio- ja siirdemeditsiini instituut 
 • Mare Isakar, Tartu Ülikooli loodusmuuseum 
 • Lumme Kadaja-Änilane, bio- ja siirdemeditsiini instituut 
 • Tatjana Kums, sporditeaduste ja füsioteraapia instituut 
 • Dagmar Kutsar, ühiskonnateaduste instituut 
 • Kristin Lamp, kliinilise meditsiini instituut 
 • Marika Rauk, psühholoogia instituut 
 • Tiit Rosenberg, ajaloo ja arheoloogia instituut 
 • Hannes Tomusk, bio- ja siirdemeditsiini instituut 
 • Asko Uri, keemia instituut 
 • Richard Villems, molekulaar- ja rakubioloogia instituut 
 • Tamara Vorobjova, bio- ja siirdemeditsiini instituut 
Image

Tartu Ülikooli teenetemärgid. Fotod Andres Tennus, visuaal Maarja Roosi.

 

Viivika Eljand-Kärp
Kantsleri tegevusvaldkond
Turundus- ja kommunikatsiooniosakond
turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
+372 737 5683
+372 5354 0689 (5683)
Viivika Eljand-Kärp
Kantsleri tegevusvaldkond
Turundus- ja kommunikatsiooniosakond
turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
+372 737 5683
+372 5354 0689 (5683)
100 semestrit ülikoolis teenetemärk

Selgunud on Tartu Ülikooli teenetemärkide kavalerid

Tartu Ülikooli peahoone Eesti lippudega

Selgunud on tänavused aasta õppejõu auhinna saajad

Peahoone Eesti lippudega

Selgunud on Tartu Ülikooli aastaauhindade saajad