MIBEst

Image

MIBEsti projekti eesmärk on tugevdada Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi uurimissuutlikkust krooniliste infektsioonide alal, luues pikaajalisi sidemeid rahvusvaheliselt juhtivate teadusasutustega: Rootsi Molekulaarinfektsioon Keskus Umea Ülikoolis, ja Baseli Biokeskus, Baseli ülikoolis, Šveitsis.

MIBEst projekti tulemusena on Eesti teadlastel uusi teadmisi nakkusbioloogias, see juures rõhuasetusega kroonilistele infektsioonidele. Kokkuvõttes võimaldab see välja töötada uusi infektsioonivastaseid strateegiaid, millel on suur mõju riiklikul, Euroopa ja ülemaailmsel tasandil.

Loe lähemalt MIBEsti kodulehelt!

Partnerid:

*Projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni Horisont 2020 Twinning programmist „Spreading excellence and Widening participation“.

Image
Image
Image
#teadus
vares
#teadus
Jõers
#teadus
gasferm