GreenPolymers

Image
Balti teaduskoostöö

Uudsed kõrgtehnoloogilised polümeerid lignotselluloosilisest toormest

Projektis töötatakse Eesti, Leedu ja Norra partnerite ühistööna välja uued biotoormel põhinevad polümeerid kõrgtehnoloogilisteks rakendusteks (nt plastid autotööstuses, pinnakatted, pakendid jt). Plastide lähteainena kasutatakse sidrunhapet, mis on biomassist toodetav platvormkemikaal. Paralleelset uuritakse ka sidrunhappe tootmise võimalusi puidusuhkrutest, mis on muutumas kättesaadavaks tänu Graanul Investi arendustööle. Projekti vältel analüüsitakse uudse tehnoloogilise platvormi keskkonnamõju ja võrreldakse seda olemasolevate fossiilse päritolu plastide keskkonnamõjuga.

Projekt kestab 01.09.2020 - 31.03.2024.  Projekti eelarve on 710504 eurot, mis jaguneb kolme partneri vahel:
Tartu Ülikool - 288982,75 eurot (www.ut.ee);
Norra Loodus- ja Täppisteaduste Ülikool NTNU - 238347,50 eurot (https://www.ntnu.edu/);
Vilniuse Ülikool - 183173,75 eurot (https://www.vu.lt/en/). 

Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra finantsmehhanism (grant nr EMP426). Finantsmehhanismide eesmärgiks on sotsiaalse ja majandusliku ebavõrduse vähendamine Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas ning kahepoolsete suhete tugevdamine Norra, Islandi ja Liechtensteini ning kasusaajariikide vahel.

EMP ja Norra toetuste üldeesmärgid on:

  • vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas;
  • tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel;
  • EMP grantidest on Eesti osa 28 830 500 eurot ja Norra grantidest 32 006 500 eurot, reeglina toetusemääraga 85%.

Eesti peamine huvi toetuseid kasutada on eelkõige valdkondades, mis kasvataksid meie konkurentsivõimet: innovatsioon, sotsiaalne kaasatus, IKT, VKEd, tööturu konkurentsivõime, CO2 vähene majandus (taastuvenergeetika, energia- ja ressursitõhusus). Rohkem infot EMP ja Norra finantsmehhanismi kohta leiab siit: https://eeagrants.org/

Lisainfo: Lauri Vares, orgaanilise keemia kaasprofessor (lauri.vares@ut.ee), Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut

Image
Vares1

 

Lars Nielsen valge puldi taga kõnet pidamas.

Professor: tehisintellekt päästab biotehnoloogia pimeduses kobamisest

taime ohulohed mikroskoobis

Teadlaste öö 29. septembril - elu nagu filmis!

Kick-off of Teaming projects of the Univeristy of Tartu

Tartu Ülikoolis septembris alanud suurprojektidelt oodatakse tõuget siinse teadus- ja innovatsioonimaastiku arengule