Foto:
Teve Rajamets

Teadus tehnoloogiainstituudis

Tehnoloogiainstituudi visioon on olla Põhjamaade juhtiv teadusasutus ning innovatsiooni edasiviija. Loome soodsa keskkonna tipptaseme saavutamiseks ning seetõttu oleme maailma tippspetsialistide, juhtide ning teadlaste koduks. 

Aastal 2022 on instituudis ligikaudu 200 töötajat, kellest pooled on akadeemilised töötajad:

kümme professorit, 33 kaasprofessorit, 36 teadurit-lektorit. Veerand meie töötajatest on väljastpoolt Eestit.

2022. aastal paiknevad tehnoloogiainstituudi ruumid viies erinevas õppehoones – aadressil Nooruse 1, Chemicumis, Physicumis ja Delta keskuses. Bioohutuse tuumiklabor asub siirdemeditsiinikeskuses.

Teadustöö põhisuunad

Biomeditsiinitehnoloogia on valdkond, mis ühendab endas bioinseneeriat ning tehnoloogiat. Biomeditsiinitehnoloogia leiab lahendusi mitmetele bioloogilistele probleemidele, mis on eelkõige seotud uudsete meditsiiniliste tehnoloogiatega, mille abil on võimalik erinevaid haigusi nii diagnoosida kui ka ravida. 

Loe lähemalt siit!

Keskkonnatehnoloogia on tehnoloogia valdkond, mis võimaldab jätkusuutlikku rohelist eluviisi. Loodavate lahenduste abil saab säästa loodusressursse ning vähendada tekkivat saasteheidet ja jäätmeteket. Keskkonnatehnoloogia  peamised uurimisvaldkonnad on organellide biokeemia, orgaanilise sünteesi efektiivsed ja "rohelised" lahendused, samuti taimsete signaalide ning antibiootikumiresistentsuse, veekeskkonna mikrobioloogia, paleolimnoloogia ja - mikrobioloogia uuringuid.

Loe lähemalt siit!

Sünteetiline bioloogia ja bio-baseeruvad materjalid tegeleb sünteetiliste rakusiseste signaali- ja regulatsioonisüsteemide disainimisega ja nende rakendamisega kemikaalide, materjalide ja ravimite tootmisel rakuvabrikute tehnoloogia abil.

Loe lähemalt siit!

Materjaliteadus ja robootika (Intelligent Materials & Systems) tegeleb erinevat tüüpi robotite disaini ja ehitamisega ning uute materjalide arendamisega.

Loe lähemalt siit!

Masinnägemine ja Tehisintellekt on Eesti esimene ja suurim tehisnägemise ja rakendusliku masinõppe labor. Teadustöö keskendub tehisintellekti rakendamisele, eelkõige inimkäitumise süvaanalüüsi, rakendusliku masinõppe, pilditöötluse ning inimese ja roboti vahelise suhtlemise vallas. Meie poolt välja töötatud lahendusi on kasutatud julgeolekus, nutika linna lahendustes, teksti- ja pildianalüüsis, e-kaubandus vallas ja AR/VR rakendustes.

Loe lähemalt siit!

ERA õppetool MATTER keskendub nanomõõtmeliste materjalide käitumisele keerukates keskkondades ja nanomaterjalide kontrolli suurendamisele interdistsiplinaarseks ja laialdaseks kasutamiseks. Võimaldame läbimurdelisi teadusuuringuid sellistes valdkondades nagu biomeditsiinilised rakendused (nanomeditsiin, ravimite kohaletoimetamine, regeneratiivne meditsiin), taastuvad energiaallikad, suure elektriväljaga rakendused, suure võimsusega mikrolaine- ja radariseadmed, materjaliuuringud, IKT ja elektroonikarakendused, MEMS ja NEMS jne.

Loe lähemalt!

 

 

Tehnoloogiainstituudi grupijuhtide teaduspuu aastal 2022. Sinise äärega ringide sees on professorid.
Joonise autor: Margit Mutso

Image
#teadus
vares
#teadus
Jõers
#teadus
gasferm